A Priori

A priori yra lotyniškas terminas, kuris reiškia „iš anksčiau“. Epistemologijoje reiškia žinias, kurios įgyjamos nepriklausomai nuo patirties. Tai reiškia, kad apriorinės žinios grindžiamos ne empiriniais įrodymais ar stebėjimais, o protu ar logika.

A priori žinios yra tikros ir būtinos. Tai reiškia, kad žinios negali būti klaidingos ir kad jos nuo nieko kito nepriklauso. Jis taip pat nepriklauso nuo laiko ir vietos. Apriorinės žinios taip pat yra universalios, t. y. jos taikomos visiems dalykams visais laikais ir visose vietose.

Kas yra a priori mokslinių tyrimų srityje?

Tyrimuose a priori yra būdvardis, reiškiantis informaciją, kuri yra žinoma prieš atliekant tyrimą. Ši informacija gali būti teorinė arba empirinė. A priori informacija paprastai naudojama hipotezėms ar tyrimo klausimams kurti ir moksliniams tyrimams rengti.

A priori informacija gali būti naudojama hipotezėms kurti keliais būdais. Pavyzdžiui, tyrėjas gali pasinaudoti teorija, kad sukurtų hipotezes apie tai, kaip veikia tam tikras reiškinys. Arba tyrėjas gali remtis empiriniais įrodymais, kad sukurtų hipotezes apie reiškinio veikimą. Apriorinė informacija taip pat gali būti naudojama rengiant tyrimo klausimus. Pavyzdžiui, tyrėjas gali naudoti teoriją, kad sukurtų tyrimo klausimą apie tai, kaip veikia tam tikras reiškinys. Arba tyrėjas gali naudoti empirinius įrodymus, kad sukurtų tyrimo klausimą apie tai, kaip veikia reiškinys.

Kas žinoma a priori?

Terminas „a priori“ vartojamas kalbant apie žinias, kurios nepriklauso nuo patirties. Kitaip tariant, tai žinios, kurios nėra pagrįstos empiriniais įrodymais. Greičiau tai yra pagrįsta protu arba logine dedukcija.

Yra dvi apriorinių žinių rūšys: analitinės ir sintetinės. Analitinės apriorinės žinios yra savaime suprantamos ir nereikalauja jokių papildomų įrodymų ar pagrindimo. Pavyzdžiui, teiginys „Visi bakalaurai yra nevedę“ yra analitinis a priori, nes jis yra logiškai teisingas ir jam pagrįsti nereikia jokių papildomų įrodymų.

Sintetinis apriorinis žinojimas nėra savaime suprantamas ir reikalauja pagrindimo. Pavyzdžiui, teiginys „Rytoj patekės saulė“ yra sintetinis a priori, nes jis nėra logiškai teisingas (i.e. ji nėra savaime suprantama), bet galime žinoti, kad ji yra teisinga, remdamiesi savo ankstesne patirtimi (i.e. empirinis įrodymas).

Apskritai a priori žinios laikomos tikresnėmis nei a posteriori žinios, nes jos nėra pagrįstos empiriniais įrodymais, kurie dažnai būna nepatikimi.

Ar Dievas yra a priori, ar a posteriori?

Dievas nėra a priori ar a posteriori.

Koks yra a priori sinonimas?

Nėra nė vieno žodžio, kuris būtų tobulas žodžio „a priori“ sinonimas, tačiau „išankstinis“ ir „pradinis“ yra arti to. „A priori“ reiškia „pagrįstas samprotavimais ar išvedžiojimais, o ne patirtimi ar stebėjimu“.“ Kitaip tariant, tai reiškia kažką, kas yra žinoma kaip tiesa, nors to nereikia tiesiogiai stebėti ar patirti.

Parašykite komentarą