Abdukcija

Abdukcija – tai loginio samprotavimo forma, kai remiantis prielaidų rinkiniu daroma išvada. Išvada, padaryta dėl abdukcijos, nebūtinai yra teisinga, bet tikėtina, atsižvelgiant į prielaidas. Kad argumentas būtų laikomas pagrobimu, prielaidos turi būti teisingos, o išvada – pagrįsta.

Abdukcija dažnai naudojama tais atvejais, kai išvados teisingumas nėra tikras, bet ji vis tiek galima. Pavyzdžiui, jei detektyvas bando išaiškinti nusikaltimą, norėdamas sugalvoti įtariamąjį, jis gali pavartoti pagrobimą. Detektyvas gali turėti tam tikrų įrodymų, rodančių į konkretų asmenį, tačiau jis negali būti tikras, kad šis asmuo yra kaltininkas. Šiuo atveju detektyvas naudojasi pagrobimu, kad padarytų tikėtiną, bet nebūtinai teisingą išvadą.

Abdukcija taip pat gali būti naudojama tais atvejais, kai ne visos prielaidos yra žinomos. Pavyzdžiui, jei kas nors bando išsiaiškinti, kaip veikia mašina, jis gali naudoti abdukciją, norėdamas iškelti hipotezę, kaip ji veikia. Šiuo atveju asmuo naudoja abdukciją, kad padarytų išvadą, kuri yra tikėtina, atsižvelgiant į žinomas prielaidas.

Abdukcija yra galinga priemonė, kuria galima pasinaudoti norint padaryti išvadas, kurios nebūtinai yra teisingos, bet vis tiek yra tikėtinos. Kad argumentas būtų laikomas abdukcija, prielaidos turi būti teisingos, o išvada – pagrįsta.

Ar pagrobimas reiškia pagrobimą?

Ne, abdukcija nereiškia pagrobimo. Pagrobimas – tai tam tikra pagrobimo rūšis, kai asmuo prievarta paimamas prieš savo valią ir laikomas nelaisvėje. Pagrobimas taip pat gali reikšti žmogaus paėmimą prieš jo valią, bet nebūtinai reiškia jo laikymą nelaisvėje.

Kas yra abdukcija ir pavyzdys?

Abdukcija – tai samprotavimo forma, kuri naudojama norint padaryti išvadą remiantis ribotais įrodymais. Abstraktaus daiktavardžio pavyzdys būtų, jei pamatytumėte gatve einantį asmenį su ginklu ir nuspręstumėte, kad jis yra nusikaltėlis.

Koks yra pagrobimo sinonimas?

Artimiausias žodžio „pagrobimas“ sinonimas būtų „pagrobimas“.

Ką reiškia abdukcija anatomijoje?

Abdukcija – galūnės judesys nuo kūno vidurio linijos. Anatomijoje abdukcija reiškia galūnės judesį nuo kūno vidurio linijos. Pavyzdžiui, kai keliate ranką į šoną, jūsų ranka yra abdukcijos būsenoje.

Kas yra abdukcijos judesys?

Abdukcija – tai judesys, kuriuo kūno dalis atitraukiama nuo kūno centro. Kitaip tariant, galūnė atitraukiama nuo kūno vidurio linijos. Pavyzdžiui, kai keliate ranką į šoną, jūsų ranka yra abdukuojama.

Parašykite komentarą