Abipusis

Matematikoje abipusis skaičius yra skaičius, atitinkantis kito skaičiaus atvirkštinį daugiklį. Skaičiaus x atvirkštinė reikšmė paprastai žymima 1/x. Pavyzdžiui, 5 atvirkštinė vertė yra 1/5.

Skaičiaus x atvirkštinė vertė yra lygi 1/x. Skaičiaus x abipusė reikšmė taip pat lygi atvirkštinei x daugiamačiai reikšmei. Skaičiaus x atvirkštinė reikšmė kartais dar vadinama atvirkštine x reikšme.

Kas yra 8 abipusė reikšmė?

8 atvirkštinis skaičius yra 1/8.

Kas yra 2 atvirkštinė reikšmė?

2 abipusis skaičius yra 1/2.

Kas yra abipusiškumo pavyzdys?

Abipusis pavyzdys – tai matematinė išraiška, kai du dydžiai padauginami kartu ir dalijami vienas iš kito. Pavyzdžiui, 2 abipusė vertė yra 1/2, o 3 abipusė vertė yra 1/3. Reciprociniai skaičiai taip pat gali būti neigiami skaičiai; -2 reciprokis skaičius yra -1/2.

Ar abipusė reikšmė yra priešinga?

Ne, abipusis nereiškia priešingas. Abipusis ryšys reiškia, kad kažkas yra susijęs su kažkuo kitu taip, kad jei vienas dalykas pasikeičia, kitas pasikeičia taip pat. Pavyzdžiui, jei du žmonės yra draugai, jie yra abipusiai draugai. Jei vienas asmuo išduoda kitą, jie yra abipusiai priešai.

Parašykite komentarą