Abscisės

Abscisė yra horizontali linija grafike, kuri rodo kintamojo vertę. Abscisė taip pat yra x koordinatė Dekarto koordinačių sistemoje.

Kuris yra abscisė ir ordinatė?

Abscisė reiškia horizontaliąją grafiko ašį, o ordinatė – vertikaliąją ašį. Kitaip tariant, abscisė yra x ašis, o ordinatė – y ašis.

Kokia yra 4 abscisė?

Abscisė 4 yra x koordinatė 4 grafike. Kitaip tariant, tai horizontalus atstumas 4 nuo y ašies.

Kaip vadinama Y koordinatė?

Y koordinatė vadinama vertikaliąja koordinate. Jis naudojamas taško padėčiai dvimatėje plokštumoje nurodyti. Y koordinatė matuojama nuo plokštumos viršaus iki taško.

Kokia yra (- 3 5 abscisė?

Taško abscisė yra to taško x koordinatė. Šiuo atveju taško (-3, 5) x koordinatė yra -3.

Parašykite komentarą