Absoliuti padėtis

Absoliuti padėtis – tai objekto ar taško vieta erdvėje, palyginti su fiksuotu atskaitos tašku. Atskaitos taškas paprastai yra koordinačių sistemos pradžia, pavyzdžiui, Žemės centras arba žemėlapio centras. Absoliučią objekto padėtį galima nurodyti naudojant koordinačių rinkinį, pavyzdžiui, platumos ir ilgumos arba Dekarto koordinates.

Kuo skiriasi statinė padėtis nuo absoliučios padėties?

Kai elemento padėtis yra statiška, jai neturi įtakos viršutinės, apatinės, kairės ir dešinės pusės savybės. Tačiau statinę padėtį turinčiam elementui gali turėti įtakos z-index ir margin savybės.

Elementui, kurio padėtis yra absoliuti, neturi įtakos viršutinės, apatinės, kairiosios ir dešiniosios savybės.

Kaip perkelti absoliučiąją padėtį?

Absoliučiąją padėtį galite perkelti naudodami savybę position. Pozicijos savybė gali įgyti absoliučios, santykinės, statinės arba fiksuotos reikšmę.

Kokią įtaką daro absoliutusis padėties nustatymas?

Absoliutus pozicionavimas – tai pozicionavimo tipas, leidžiantis elementą puslapyje išdėstyti tiksliai ten, kur norite, kad jis būtų. Skirtingai nuo kitų pozicionavimo schemų, taikant absoliutinį pozicionavimą nereikia rūpintis kitų puslapio elementų padėtimi.

Absoliutaus pozicionavimo trūkumas yra tas, kad dėl to gali būti sunkiau prižiūrėti puslapį. Taip yra todėl, kad, perkėlus elementą naudojant absoliutinį padėties nustatymą, gali tekti koreguoti ir kitų puslapio elementų padėtį.

Kas yra absoliutinė ir santykinė padėtis?

Absoliutinė padėtis reiškia, kad elementas pozicionuojamas pirmojo pozicionuoto protėvio atžvilgiu.

Santykinė padėtis reiškia, kad elementas yra išdėstytas savo įprastinės padėties atžvilgiu.

Parašykite komentarą