Absorbcija

Absorbcija – tai matas, rodantis, kiek medžiaga sugeria šviesos. Tai yra medžiagos savybių, pavyzdžiui, jos storio, ir šviesos bangos ilgio funkcija.

Absorbcija yra logaritminė skalė, o tai reiškia, kad nedidelis absorbcijos pokytis gali reikšti didelį sugertos šviesos kiekio pokytį. Medžiagos sugertis paprastai išreiškiama procentais, t. y. sugertos šviesos ir į medžiagą krintančios šviesos santykiu.

Medžiagos absorbcijai gali turėti įtakos jos temperatūra, todėl ji dažnai matuojama kambario temperatūroje.

Ką matuoja absorbcija?

Absorbcija matuoja šviesos kiekį, kurį sugeria mėginys. Kuo didesnė absorbcija, tuo daugiau šviesos sugeriama.

Koks vienetas yra absorbcija?

Medžiagos absorbcija apibrėžiama kaip praleistos šviesos intensyvumo ir krintančios šviesos intensyvumo santykio logaritmas. Absorbcijos matavimo vienetas yra logaritminis decibelas (dB), kuris yra be matmenų.

Kas yra absorbcijos formulė?

Absorbcijos formulė naudojama apskaičiuoti šviesos kiekiui, kurį sugeria medžiaga, nustatyti. Absorbcija apskaičiuojama imant sugertos ir nesugertos šviesos intensyvumo santykio logaritmą. Absorbcijos formulė užrašoma taip:

A = log10(I/I0)

kur A – absorbcija, I – sugertos šviesos intensyvumas, I0 – nesugertos šviesos intensyvumas.

Kas yra absorbcija pagal Alaus dėsnį?

Absorbcija – tai matas, rodantis, kiek šviesos sugeria medžiaga. Medžiagos absorbcija yra proporcinga medžiagos koncentracijai. Ši priklausomybė vadinama Aero dėsniu.

Parašykite komentarą