Ad Hominem

Ad Hominem klaida – tai klaida, kai argumentas atmetamas remiantis asmeniniais išpuoliais ar charakterio trūkumais, o ne argumento pagrįstumu. Tokio tipo argumentai dažnai naudojami politiniuose debatuose, kai vienas kandidatas bando diskredituoti kitą, puldamas jo charakterį, užuot pasisakęs dėl jo idėjų.

Yra dvi pagrindinės ad hominem argumentų rūšys: ad hominem įžeidžiantis ir ad hominem netiesioginis. Ad hominem įžeidžiančiais argumentais kėsinamasi į argumentą pateikiančio asmens charakterį, o ad hominem netiesioginiais argumentais kėsinamasi į aplinkybes, kuriomis argumentas pateikiamas.

Ad hominem argumentai yra klaidingi, nes jie remiasi asmeniniais išpuoliais arba charakterio trūkumais, o ne argumento esme. Tokio tipo argumentai dažnai naudojami politiniuose debatuose, kai vienas kandidatas bando diskredituoti kitą, puldamas jo charakterį, užuot nagrinėjęs jo idėjas.

Yra dvi pagrindinės ad hominem argumentų rūšys: ad hominem įžeidžiantis ir ad hominem netiesioginis. Ad hominem įžeidžiančiais argumentais puolamas argumentą pateikiančio asmens charakteris, o ad hominem netiesioginiais argumentais puolamos aplinkybės, kuriomis argumentas pateikiamas.

Ad hominem argumentai yra klaidingi, nes jie grindžiami asmeniniais išpuoliais arba charakterio trūkumais, o ne argumento esme. Šio tipo argumentai dažnai naudojami politiniuose debatuose, kai vienas kandidatas bando diskredituoti kitą, puldamas jo charakterį, užuot nagrinėjęs jo idėjas.

Koks yra hominem klaidos pavyzdys?

Hominem fallacy pavyzdys būtų, jei kas nors pasakytų: „Tu klysti, nes esi kvailas.“ Tai klaidingo asmeninio puolimo, arba ad hominem, pavyzdys, nes nagrinėjamam argumentui nesvarbu, ar asmuo yra protingas, ar ne.

Ar ad hominem visada yra klaidinga?

Ne, ad hominem ne visada yra klaidingas argumentas. Klaida yra tik tada, kai argumentas grindžiamas tik asmens, o ne jo argumentų puolimu. Pavyzdžiui, jei kas nors pasakytų: „Tu esi idiotas, todėl tavo argumentas turi būti klaidingas“, tai būtų klaidingas teiginys. Tačiau, jei kas nors pasakytų: „Jūsų argumentas neteisingas, nes jis pagrįstas klaidinga informacija“, tai nebūtų klaidinga nuomonė.

Kokio tipo argumentas yra ad hominem?

Ad hominem yra loginė klaida, kai kas nors puola oponento charakterį, o ne jo argumentus.

Kas yra ad hominem paprasta apibrėžtis?

Klaida ad hominem pasireiškia tada, kai kas nors į argumentą ar kritiką atsako puldamas argumentą ar kritiką pateikusio asmens charakterį, užuot pasisakęs dėl paties argumento. Šis klaidingas žingsnis dažnai pasireiškia asmeniniais įžeidimais, tačiau jis gali būti susijęs ir su subtilesnėmis asmenybės žudymo formomis, pavyzdžiui, bandymais pakirsti asmens patikimumą arba pavaizduoti jį kaip turintį slaptų motyvų.

Klaida ad hominem yra klaidinga, nes argumentą ar kritiką pateikiančio asmens charakteris nesusijęs su paties argumento ar kritikos esme. Tai, kad kas nors yra blogas žmogus arba turi slaptų motyvų, nereiškia, kad jo argumentas automatiškai yra neteisingas.

Parašykite komentarą