Adhokratija

Adhokratija – terminas, dažnai vartojamas apibūdinti tam tikrai organizacinei struktūrai ar sistemai, kuriai būdingas formalios hierarchijos ar taisyklių nebuvimas ir didelis lankstumas bei savarankiškumas. Adhokratijoje sprendimus greitai ir efektyviai priima mažos grupės arba pavieniai asmenys, nepraeidami ilgo biurokratinio proceso. Šio tipo struktūra dažnai pastebima pradedančiosiose įmonėse arba kitose organizacijose, kurios stengiasi būti novatoriškos ir veržlios.

Kokia įmonė naudoja adhokratiją?

4. Adhokratija – tai priemonė, kurią įmonės naudoja siekdamos padėti darbuotojams savarankiškai organizuotis ir veiksmingiau dirbti kartu. Ji dažnai naudojama tais atvejais, kai tradicinės hierarchinės struktūros yra mažiau veiksmingos, pavyzdžiui, atvirojo kodo projektuose arba krizės metu. Kai kurios žymios adhokratiją taikiusios bendrovės yra „Google“, „Facebook“ ir Raudonasis Kryžius.

Kodėl kultūra yra adhokratija?

Yra kelios priežastys, dėl kurių šiuolaikinėse organizacijose vis labiau populiarėja kultūros lipnumas. Pirma, tradicinis hierarchinis modelis nebėra toks veiksmingas kaip anksčiau. Sparčiai besikeičiančioje aplinkoje dažnai reikia greitai priimti sprendimus, o biurokratinis modelis gali būti per lėtas. Antra, adhokratinis modelis yra lankstesnis ir leidžia daugiau naujovių. Adhokratinėje organizacijoje darbuotojai skatinami eksperimentuoti ir rizikuoti. Tai dažnai padeda kūrybiškiau spręsti problemas. Galiausiai, adhokratinis modelis yra labiau įtraukiantis ir leidžia visiems darbuotojams turėti balsą priimant sprendimus. Tai gali lemti didesnį darbuotojų įsitraukimą ir geresnį organizacijos tikslų ir uždavinių supratimą.

Kaip sakoma adhokratija?

Adhokratija – terminas, vartojamas apibūdinti žmonių ar dalykų organizavimo būdui, kuriam būdingas lankstumas ir neformalumas. Žodis adhokratija kilęs iš graikų kalbos šaknų ἀδ- (ad-, reiškiantis „be“) ir -κρατία (-kratía, reiškiantis „valdžia“ arba „valdymas“).

Kas yra adhokratinė organizacija?

Adhokratinė organizacija – tai organizacijos ar vadovavimo forma, kurioje pabrėžiamas prisitaikymas, lankstumas ir greitas reagavimas į pokyčius. Jis dažnai vartojamas kalbant apie organizacijas ar įmones, kurios turi gebėti greitai reaguoti į rinkos pokyčius ar naujas galimybes.

Adhokratinė organizacija dažnai priešpriešinama biurokratijai, kuri yra organizacijos forma, pabrėžianti stabilumą, hierarchiją ir tvarką. Biurokratija gali būti laikoma nelanksčia ir lėtai besikeičiančia, o adhokratija – judresne ir lanksčiau reaguojančia į pokyčius.

Adhokratinė organizacija turi ir privalumų, ir trūkumų. Kai kurie iš privalumų yra gebėjimas greitai prisitaikyti prie pokyčių, būti novatoriškesniems ir greičiau priimti sprendimus. Tačiau adhokratija taip pat gali būti mažiau stabili ir labiau chaotiška nei biurokratija, be to, gali būti sunku išlaikyti nuolat besikeičiančios organizacijos kontrolę.

Parašykite komentarą