Adventas

Adventas – tai laikotarpis, kurio laikomasi daugelyje Vakarų krikščionių bažnyčių, taip pat kai kuriose Rytų krikščionių bažnyčiose. Tai pasirengimo švęsti Jėzaus gimimą per Kalėdas laikotarpis. Paprastai jis trunka keturias savaites, prasideda sekmadienį, kuris yra arčiausiai Šv. Andriejaus dieną (lapkričio 30 d.) ir baigiasi Kalėdų išvakarėse. Tradicinės advento spalvos yra violetinė arba purpurinė.

Kokios yra 3 advento reikšmės?

Adventas turi tris skirtingas reikšmes:

1) Advento laikotarpis yra pasiruošimo Kristaus atėjimui laikas – tiek jo pirmajam atėjimui per Kalėdas, tiek antrajam atėjimui laikų pabaigoje.

2) adventas taip pat yra laikas, kai prisimenamas ir švenčiamas Jėzaus Kristaus gimimas.

3) Galiausiai adventas taip pat yra laikas žvelgti į ateitį ir tikėtis to, kas ateis.

Kas yra adventas ir kodėl jis svarbus?

Adventas – taip vadinamos keturios savaitės iki Kalėdų. Tai pasirengimo Kristaus atėjimui laikas. Tai laikas, kai krikščionys prisimena žydų tautos Mesijo atėjimo laukimą, taip pat prisimena Kristaus mokinių laukimą jo sugrįžimo. Adventas yra vilties ir laukimo metas.

Ką reiškia 1-asis, 2-asis, 3-iasis ir 4-asis Advento sekmadieniai?

Pirmąjį Advento sekmadienį prasideda advento laikotarpis, kurio metu ruošiamasi Kalėdoms. Antrasis advento sekmadienis skirtas vilčiai, o trečiasis advento sekmadienis – džiaugsmui. Ketvirtasis advento sekmadienis skirtas meilei, be to, tai paskutinis sekmadienis prieš Kalėdas.

Kokios yra 4 advento temos?

Pirmoji advento tema – viltis. Antroji tema yra meilė. Trečioji tema – džiaugsmas. Ketvirtoji tema – taika.

Parašykite komentarą