Afirmacijos

Teiginys – tai tiesos ar fakto teiginys. Tai teigiamas, deklaratyvus sakinys, kuris patvirtina ką nors apie save, kitą asmenį ar situaciją. Afirmacijos dažnai naudojamos kaip priemonė neigiamiems mąstymo įpročiams keisti ir teigiamam mąstymui bei savigarbai skatinti. Afirmacijos gali būti sakomos garsiai arba tiesiog kartojamos mintyse.

Keletas teiginių pavyzdžių: „Esu vertas žmogus“, „Gebu pasiekti savo tikslų“, „Esu mylimas ir gerbiamas“, „Esu mylimas ir gerbiamas“.“

Kokie yra 5 geri teiginiai?

1. Esu vertas meilės ir pagarbos.

2. Aš galiu pasiekti viską, ką tik užsibrėžiu.

3. Esu stiprus ir atsparus.

4. Esu vertas laimės ir sėkmės.

5. Aš myliu ir priimu save tokį, koks esu.

Kokie yra 3 teiginiai?

Trys afirmacijos yra šios:

1. Esu vertas meilės ir pagarbos.

2. Esu pajėgus pasiekti savo tikslus.

3. Esu vertas laimės.

Kas yra geras kasdienis teiginys?

Esu vertas meilės ir pagarbos.

Esu dėkingas už tai, ką turiu.

Esu pajėgus pasiekti viską, ko užsibrėžiu.

Aš esu stiprus ir ištvermingas.

Esu lankstus ir lengvai prisitaikantis.

Aš esu malonus ir užjaučiantis.

Kokie yra 7 teiginiai?

1. Esu vertas meilės ir pagarbos.

2. Aš galiu pasiekti viską, ką tik užsibrėžiu.

3. Aš esu stiprus ir ištvermingas.

4. Aš esu gražus ir unikalus.

5. Aš esu mylimas ir palaikomas.

6. Aš esu saugus ir apsaugotas.

7. Esu gausus ir klestintis.

Parašykite komentarą