Aglomeratas

Aglomeratas yra uoliena, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų mineralų, kurie buvo sujungti tarpusavyje. Tai gali vykti natūraliai, dėl geologinių procesų karščio ir slėgio, arba dirbtinai, naudojant aukštos temperatūros krosnis. Aglomeratai klasifikuojami pagal pagrindines mineralines sudedamąsias dalis, dažniausiai pasitaikančios yra daug kvarco ir feldšpato turinčios atmainos.

Išskirtinis aglomerato bruožas – nevienalytė sudėtis, kuri jį skiria nuo kitų uolienų, pvz., magminių uolienų, kurių sudėtis yra vienodesnė arba „vienalytė“. Šį nevienalytiškumą galima matyti iš skirtingų uolieną sudarančių mineralų skirtingų spalvų ir tekstūrų. Kitas aglomerato bruožas yra jo „susiliejusi“ arba „cementuota“ tekstūra, atsirandanti dėl mineralų susijungimo. Dėl to uoliena gali įgauti stiklišką arba „klijų“ išvaizdą.

Koks yra aglomeracijos pavyzdys?

Aglomeracija – tai mažų dalelių susijungimas į didesnę masę. Aglomeracijos pavyzdys – sniego gniūžtės susidarymas iš mažų sniego gabalėlių.

Kas yra aglomeratas geologijoje?

Aglomeratas – stambiagrūdė uoliena, sudaryta iš didelių, suapvalintų klastų, kuriuos jungia smulkesnių medžiagų matrica. Šio tipo uolienos paprastai aptinkamos vietovėse, kuriose buvo daug vulkaninės veiklos. Žodis „aglomeracija“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio „agglomerare“, kuris reiškia „susitelkti į kamuolį“.

Kuo skiriasi aglomeratas nuo konglomerato?

Šie du žodžiai dažnai vartojami pakaitomis, tačiau yra subtilus skirtumas. Aglomeracija – tai grupė objektų, kurie buvo sujungti, bet ne sistemingai ar tvarkingai. Kita vertus, konglomeratas yra sistemingai arba tvarkingai sujungtų objektų grupė.

Žodis „aglomeratas“ kilęs iš lotyniško žodžio agglomerāre, kuris reiškia „sukrauti į krūvą“.“ Žodis „konglomeratas“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio conglomerātus, kuris reiškia „suvynioti į ritinį.“

Kas yra aglomerato sinonimas?

Aglomerato sinonimas yra klasteris.

Parašykite komentarą