Agregatas

Terminas „agregatas“ reiškia medžiagą, sudarytą iš skirtingo dydžio, formos ir tankio dalelių mišinio. Užpildo savybė, išskirianti jį iš kitų medžiagų, yra jo atsparumas gniuždymo jėgoms.

Apibrėžiamieji suvestinės požymiai yra jos dydis, forma ir tankis. Agregato dydį lemia mišinį sudarančių dalelių dydis. Agregato formą lemia mišinį sudarančių dalelių forma. Užpildo tankį lemia mišinį sudarančių dalelių masė.

Ką verslo terminais reiškia agregatas?

Verslo terminais agregatas reiškia bendrą ko nors kiekį. Tai gali būti bendras pardavimų skaičius, bendras klientų skaičius, bendra uždirbtų pinigų suma ir t. t. Apibendrinti duomenys dažnai naudojami verslo veiklos rezultatams įvertinti arba tendencijoms per tam tikrą laiką stebėti.

Koks yra agregavimo pavyzdys?

Agregato pavyzdys – žvyro karjeras.

Ką ekonomikoje reiškia agreguoti?

Ekonomikoje agregatas reiškia bendrą ekonomikoje pagamintos prekės ar paslaugos kiekį. Tai apima ir įmonių pagamintą kiekį, ir namų ūkių pagamintą kiekį. Šis terminas taip pat gali reikšti bendrą ekonomikoje paklausos prekių ar paslaugų kiekį.

Kas yra suminė suma?

Suvestinė suma yra visų duomenų rinkinio verčių suma.

Parašykite komentarą