Akcentas

Akcentas – tai ypatingas kalbos tarimo būdas, paprastai susijęs su tam tikra geografine vietove, socialine klase ar etnine grupe. Tai taip pat gali būti atskiro kalbėtojo charakteristika.

Skiriami trys pagrindiniai akcento tipai: regioninis, socialinis ir etninis.

Regioniniai akcentai – tai akcentai, susiję su tam tikra geografine vietove. Juos dar galima skirstyti į subregioninius akcentus, kurie siejami su mažesne regiono geografine teritorija, ir vietinius akcentus, kurie siejami su konkrečiu miestu ar miesteliu.

Socialiniai akcentai – tai akcentai, susiję su tam tikra socialine klase. Juos dar galima skirstyti į aukštesniosios, viduriniosios ir darbininkų klasės akcentus.

Etniniai akcentai – tai akcentai, kurie siejami su tam tikra etnine grupe. Juos dar galima skirstyti į nacionalinius, regioninius ir vietinius akcentus.

Ar anglų kalboje yra akcentas?

Skiriami du pagrindiniai anglų kalbos akcentų tipai:

1. Standartiniai anglų kalbos akcentai: Tai anglų kalbos akcentai, kurie laikomi standartiniais, pvz., britų priimto tarimo (angl. Received Pronunciation, RP) arba bendrinės amerikiečių kalbos (angl. General American Pronunciation, RP).

2. Nestandartiniai anglų kalbos akcentai: Tai anglų kalbos akcentai, kurie nelaikomi standartiniais, pavyzdžiui, Cockney arba afroamerikiečių vietinė anglų kalba.

Taigi, atsakant į klausimą, taip, anglų kalboje yra akcentų.

Kas yra anglų kalbos akcentai?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes anglų kalbos akcentai gali labai skirtis priklausomai nuo geografinės vietos. Tačiau kai kurie bendri anglų kalbos akcentų bruožai yra skirtingas tam tikrų žodžių tarimas, taip pat skirtingi intonacijos (žmogaus balso pakilimo ir nuosmukio kalbant) modeliai. Be to, žmonės iš skirtingų regionų gali vartoti skirtingus žodžius tam pačiam dalykui įvardyti arba turėti skirtingus anglų kalbos dialektus.

Ką reiškia turėti akcentą?

Akcentas – tai kalbėjimo būdas, būdingas tam tikrai žmonių grupei. Tai gali būti tai, kaip kas nors taria žodžius, arba gramatikos vartojimo būdas.

Kaip sakoma akcentas?

Priklausomai nuo konteksto, yra daugybė būdų pasakyti akcentą. Štai keletas bendrinių frazių:

su akcentu: žodžio ar frazės tarimas su tam tikru kirčiu ar artikuliacijos būdu

akcentuotas: turintis tam tikrą akcentą; pabrėžtas

akcentuoti: išryškinti ar pabrėžti (tam tikrą ypatybę ar savybę)

Jei norite pasakyti, kad kas nors turi užsienietišką akcentą, galite sakyti, kad jis turi tam tikros šalies ar regiono akcentą, pvz.g. „Ji turi prancūzišką akcentą.“

Parašykite komentarą