Akivaizdumas

Patentų teisėje akivaizdumas yra testas, naudojamas nustatyti, ar pareikštas išradimas pakankamai skiriasi nuo ankstesnio technikos lygio, kad jam būtų suteikta patentinė apsauga. Akivaizdumo testas – ar pareikštas išradimas būtų buvęs akivaizdus atitinkamos srities įprastų įgūdžių turinčiam asmeniui išradimo metu. Jei deklaruojamas išradimas nėra akivaizdus, jis laikomas patentuotinu.

Yra keletas veiksnių, į kuriuos gali būti atsižvelgiama nustatant, ar pareikštas išradimas yra akivaizdus, pvz:

1. Ankstesnis technikos lygis

2. Atitinkamos meno srities įgūdžių lygis

3. deklaruojamo išradimo pobūdis

4. Pretenduojamo išradimo tikslas

5. Ar būtų buvę motyvacijos sujungti ankstesnį technikos lygį

Akivaizdumo testas yra subjektyvus ir nėra aiškios taisyklės, pagal kurią būtų galima nustatyti, kas laikoma akivaizdžiu dalyku. Kiekvienu konkrečiu atveju nustatoma, ar pareikštas išradimas yra akivaizdus.

Kas yra žodis akivaizdumas?

Nėra vieno žodžio, kuris tobulai atspindėtų „akivaizdumo“ sąvoką, tačiau yra keli žodžiai, kurie yra artimi. „Akivaizdumas“ ir „akivaizdumas“ išreiškia mintį, kad kažkas yra lengvai matomas arba suvokiamas, o „akivaizdumas“ pabrėžia, kad kažko tiesa yra iš karto akivaizdi. „Skaidrumas“ taip pat yra geras pasirinkimas, nes jis rodo, kad niekas neužstoja ko nors vaizdo.

Kaip ištarti akivaizdumą?

Žodis „akivaizdumas“ gali būti tariamas dvejopai: akcentuojant pirmąjį skiemenį („ob-VI-uh-sness“) arba akcentuojant antrąjį skiemenį („ob-vi-OUS-ness“).

Kaip vartojate žodį akivaizdus?

Žodis „akivaizdus“ gali būti vartojamas kaip būdvardis arba prieveiksmis. Kaip būdvardis reiškia tai, kas yra aišku arba lengvai matoma. Pavyzdžiui, norėdami apibūdinti žmogų, kuris šypsosi ir, atrodo, yra geros nuotaikos, galite pasakyti „Akivaizdu, kad ji labai laiminga“.

Kaip prieveiksmis, „akivaizdus“ reiškia kažką, kas yra padaryta taip, kad būtų lengva pastebėti. Pavyzdžiui, galite sakyti: „Jis akivaizdus

Ką reiškia akivaizdumas?

Žodis „akivaizdumas“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio „apparens“, reiškiančio „akivaizdus“ arba „matomas“. Tai reiškia savybę būti akivaizdžiam arba lengvai pastebimam. Filosofijoje vartojamas apibūdinti santykiui tarp to, kaip viskas atrodo, kad yra, ir to, kaip yra iš tikrųjų.

Parašykite komentarą