Aksioma

Aksioma – tai savaime suprantama tiesa arba teiginys, kuris laikomas teisingu be įrodymų. Aksiomos yra pagrindas, ant kurio statomos visos kitos žinios, todėl jos yra būtinos kuriant bet kokią loginę sistemą.

Aksiomos paprastai formuluojamos kaip teiginys arba deklaratyvus sakinys. Paprastai tai yra paprasti ir glausti teiginiai, kuriais išreiškiama pagrindinė tiesa. Pavyzdžiui, aksioma „Visuma yra didesnė už bet kurią jos dalį“ yra savaime suprantama tiesa, kurios nereikia papildomai aiškinti ar įrodinėti.

Aksiomos dažnai naudojamos kaip pradinis matematinių ar filosofinių argumentų taškas. Jos taip pat gali būti naudojamos išvadoms apie kitus teiginius, kurie nebūtinai yra savaime suprantami, daryti. Pavyzdžiui, iš aksiomos „Visi žmonės mirtingi“ galime daryti išvadą, kad „Sokratas yra mirtingas“.

Aksiomos paprastai laikomos teisingomis visuose įmanomuose pasauliuose, todėl jos negali būti peržiūrėtos ar pakeistos. Tai reiškia, kad dėl jų negalima diskutuoti ar jas interpretuoti. Tačiau yra atvejų, kai aksioma gali būti klaidinga konkrečiame pasaulyje, bet vis tiek laikoma teisinga bendrame sistemos, kurioje ji naudojama, kontekste.

Yra keletas skirtingų aksiomų tipų, kurie dažniausiai naudojami įvairiose žinių srityse. Prie tokių priskiriami: aksiozė – tai aksioma, kuri gali būti išvestinė, bet gali būti išvestinė, nes ji gali būti išvestinė:

Loginės aksiomos: Tai yra pagrindinė aksiomų rūšis

Kokios yra 7 aksiomos?

Geometrijoje yra 7 aksiomos. Jos yra:

1. Taškas yra vieta erdvėje. Ji neturi nei dydžio, nei formos.

2. Tiesė yra tiesus kelias tarp dviejų taškų. Jis neturi storio ir galinių taškų.

3. Plokštuma yra plokščias paviršius, kuris tęsiasi be galo visomis kryptimis.

4. Dvi tiesės susikerta, jei jos turi bendrą tašką.

5. Kampai susidaro, kai susikerta dvi tiesės.

6. Trikampio kampų suma yra 180 laipsnių.

7. Lygiagrečios tiesės niekada nesusikerta.

Ar aksioma yra tiesa?

Ne, aksioma nėra tiesa. Aksioma – tai teiginys, kuris laikomas teisingu ir kurio nereikia įrodyti.

Kas vadinama aksioma?

Aksioma – tai principai arba taisyklės, kurios laikomos savaime suprantamomis arba visuotinai priimtinomis. Matematikoje aksiomos yra pagrindinės prielaidos, kuriomis grindžiamos visos kitos tiesos. Logikoje aksioma yra teiginys, kuris laikomas teisingu ir kurio nereikia įrodyti.

Kas yra aksiomos sinonimas?

Tobulo aksiomos sinonimo nėra, tačiau kai kurie artimi žodžiai yra šie:

Postulatas: savaime suprantama tiesa, kurios nereikia įrodinėti

Truizmas: teiginys, kuris yra akivaizdžiai teisingas ir nepasako nieko naujo ar įdomaus

Savaime suprantama tiesa: tiesa, kuri yra tokia akivaizdi, kad jos nereikia įrodinėti

Parašykite komentarą