Aktyvioji populiacija

Aktyvūs gyventojai – tai darbingo amžiaus gyventojų dalis, kuri aktyviai dalyvauja tam tikroje užimtumo ar ekonominėje veikloje. Į šią kategoriją įeina dirbantys, savarankiškai dirbantys, bedarbiai, bet ieškantys darbo, taip pat nedirbantys, bet vis dar galintys dirbti asmenys.

Aktyvūs gyventojai yra pagrindinė darbo rinkos statistikos sąvoka, nes ji parodo potencialių darbuotojų, kuriais gali pasinaudoti įmonės, skaičių. Jis taip pat naudojamas kaip socialinis ir ekonominis rodiklis, nes iš jo galima spręsti apie visuomenės ekonominio aktyvumo ir produktyvumo lygį.

Kas yra aktyvūs ir neaktyvūs gyventojai?

Šalies gyventojus galima suskirstyti į dvi grupes: aktyvius gyventojus ir neaktyvius gyventojus. Aktyviąją populiaciją sudaro šiuo metu dirbantys žmonės, o neaktyviąją populiaciją – šiuo metu nedirbantys žmonės. Neaktyviems gyventojams priskiriami pensininkai, bedarbiai arba darbo neieškantys asmenys.

Kodėl aktyvūs gyventojai yra svarbūs?

Aktyvūs gyventojai yra svarbūs dėl kelių priežasčių. Pirma, tai geras bendros ekonomikos būklės rodiklis. Sveikoje ekonomikoje paprastai yra daug žmonių, kurie aktyviai dirba ir prisideda prie BVP kūrimo. Antra, aktyvūs gyventojai yra geras būsimo ekonomikos augimo rodiklis. Didelis aktyvių gyventojų skaičius paprastai reiškia, kad ateityje bus daug žmonių, galinčių dirbti ir prisidėti prie ekonomikos. Galiausiai, aktyvūs gyventojai taip pat yra geras šalies socialinio ir ekonominio išsivystymo lygio rodiklis. Šalis, kurioje yra daug aktyvių gyventojų, paprastai yra labiau išsivysčiusi nei šalis, kurioje yra mažai aktyvių gyventojų.

Kas yra aktyvūs gyventojai trumpas atsakymas?

Aktyvūs gyventojai – tai gyventojų dalis, kuri aktyviai dalyvauja darbo rinkoje. Į šią grupę įeina žmonės, kurie dirba, taip pat tie, kurie yra bedarbiai, bet aktyviai ieško darbo.

Kas yra neaktyvūs gyventojai?

Neaktyvūs gyventojai – tai grupė žmonių, kurie šiuo metu nedalyvauja darbo rinkoje. Į šią grupę įeina bedarbiai, kurie neieško darbo, taip pat tie, kurie negali dirbti (pavyzdžiui, pensininkai, namų šeimininkės, studentai, neįgalūs ar įkalinti asmenys). Neaktyvūs gyventojai kartais dar vadinami ne darbo jėga.“

Parašykite komentarą