Aktyvusis balsas

Gramatikoje sąvoka „veikiamasis balsis“ reiškia sakinio konstrukciją, kurioje sakinio subjektas yra veiksnys arba veiksmažodžio vykdytojas. Tai priešinga „pasyviajam balsui“, kai sakinio subjektas yra veiksmo gavėjas.

Aktyvusis balsis paprastai būna tiesmukesnis ir glaustesnis nei pasyvusis, todėl paprastai laikomas veiksmingesniu ir įtikinamesniu. Jis taip pat dažniau vartojamas kasdienėje kalboje ir raštuose.

Aktyvusis balsis paprastai vartojamas šiais atvejais:

– Kai žinomas sakinio subjektas: veikiamoji balsė dažnai vartojama, kai kalbėtojas ar rašytojas žino, kas ar kas yra sakinio subjektas, nes ji gali būti efektyvesnė ir tiesesnė.

– Kai dėmesys sutelkiamas į objektą: Aktyvusis balsis dažnai vartojamas, kai kalbėtojas ar rašytojas nori pabrėžti sakinio dalyką, nes jis bus iškeltas į pirmą vietą.

– Kai veiksmas yra svarbesnis už subjektą: Aktyvusis balsis dažnai vartojamas tada, kai sakinio veiksmas yra svarbesnis už subjektą, nes į jį sutelkiamas sakinio dėmesys.

Ką reiškia aktyvusis balsis?

Aktyvusis balsis reiškia, kad sakinio subjektas atlieka veiksmą. Pavyzdžiui, „Aš valgau pusryčius“ yra veikiamojo balso forma. Subjektas „aš“ atlieka veiksmą „valgyti“.“

Kaip atpažinti aktyvųjį balsį?

Aktyvusis balsis yra gramatinė balsė, kuri rodo, kad sakinio subjektas atlieka veiksmažodžio veiksmą. Priešingai, pasyvusis balsis rodo, kad subjektas yra veiksmo gavėjas. Aktyvusis balsis dažnai laikomas tiesmukesniu ir glaustesniu už pasyvųjį balsį.

Norėdami nustatyti veikiamąjį balsį, turite pažvelgti į sakinio subjektą ir patikrinti, ar jis atlieka veiksmažodžio veiksmą. Jei subjektas atlieka veiksmą, sakinys yra veikiamojoje kalboje. Pavyzdžiui, „Aš rašau referatą“ yra veikiamojo balso forma, nes subjektas („aš“) atlieka veiksmą („rašau“). Priešingai, sakinyje „Aš rašau popierių“ yra pasyvusis balsis, nes subjektas („popierius“) neatlieka veiksmo.

Kas yra aktyvusis ir pasyvusis balsis?

Aktyvusis balsis – tai sakinio konstrukcija, kai sakinio subjektas atlieka veiksmažodžio veiksmą. Pasyviajame balse sakinio subjektą veikia veiksmažodis.

Kas yra veikiamoji nuosaka ir pateikite 5 pavyzdžius?

Aktyvusis balsis – tai gramatinis balsis, rodantis, kad sakinio subjektas yra veiksmo veikėjas arba atlikėjas. Aktyvusis balsis dažnai vartojamas akademiniuose ir moksliniuose rašiniuose. Kita vertus, pasyvusis balsis yra gramatinis balsis, kuris rodo, kad sakinio subjektas yra veiksmo gavėjas.

Pateikiame penkis sakinių, parašytų aktyviuoju balsu, pavyzdžius:

1. Mokytojas paragino Joną atsakyti į klausimą.

2. Prisiekusieji pripažino kaltinamąjį kaltu.

3. Gydytojas diagnozavo pacientui vėžį.

4. Sportininkas laimėjo aukso medalį.

5. Kasininkas suskaičiavo pinigus.

Parašykite komentarą