Alegorija

Alegorija – tai pasakojimo, eilėraščio ar paveikslo tipas, kurio veikėjai, įvykiai ir aplinka vaizduoja abstrakčias idėjas ar moralines sąvokas. Alegorijos tikslas – išmokyti pamoką arba perduoti žinią.

Alegorijose dažnai naudojami simboliai ir metaforos, kad būtų išreikšta jų mintis. Pavyzdžiui, Džono Bunjano (John Bunyan) knygoje „Piligrimo pažanga“ veikėjas vardu Kristianas simbolizuoja žmogaus sielą, keliaujančią į dangų. Personažai, pavadinti Tikintis ir Viltingas, simbolizuoja dvi dorybes, kurios padeda Kristianui jo kelionėje.

Alegorijos gali būti aiškios arba numanomos. Aiškiai išreikšta alegorija – tai tokia alegorija, kurioje autorius ar menininkas aiškiai nurodo kūrinio prasmę skaitytojui ar žiūrovui. Netiesioginė alegorija – tai tokia alegorija, kurios prasmė nėra iš karto akivaizdi ir kurią skaitytojas ar žiūrovas turi suprasti.

Kokia yra garsiausia alegorija?

Yra daug garsių alegorijų, tačiau viena iš žinomiausių yra Platono „Urvo alegorija. Šioje alegorijoje Platonas aprašo grupę žmonių, kurie visą gyvenimą buvo sukaustyti grandinėmis oloje ir galėjo matyti tik priešais ugnį einančių daiktų šešėlius. Vieną dieną vienas iš kalinių išleidžiamas į laisvę ir pirmą kartą pamato tikrus objektus. Tada jis grįžta į olą papasakoti kitiems, ką matė, bet jie juo netiki ir mano, kad šešėliai yra viskas, kas yra tikrovėje. Ši alegorija dažnai naudojama norint paaiškinti skirtumą tarp žinių ir nuomonės ir tai, kaip sunku pakeisti kieno nors nuomonę, kai jis sužino tiesą.

Ar „Lorax“ yra alegorija?

Filmas „Lorax“ yra aplinkosaugos judėjimo alegorija. Knygoje pasakojama apie personažą vardu Loraxas, kuris kalba medžių vardu ir bando juos apsaugoti nuo godžių ir destruktyvių Vienkartinio elerio veiksmų. Knygoje skatinama saugoti ir tausoti aplinką.

Kokia yra paprasta alegorijos apibrėžtis?

Alegorija – tai pasakojimas, kurio veikėjai, įvykiai ir aplinka vaizduoja abstrakčias idėjas arba moralines sąvokas.

Kokie yra 2 alegorijos tipai?

Egzistuoja dviejų tipų alelopedijos:

1. Paprasta alegorija

2. Sudėtinga alegorija

Parašykite komentarą