Šalis

Šalis paprasčiausiai yra geografinė teritorija. Ji gali būti apibrėžiama pagal politines ribas arba pagal fizines savybes. Šalis gali būti suvereni valstybė arba kitos valstybės dalis, pavyzdžiui, provincija ar teritorija.

Šalis paprastai laikoma politiniu vienetu, todėl ją paprastai valdo vyriausybė. Ši vyriausybė gali būti monarchijos, respublikos ar kitos politinės sistemos formos. Šalies vyriausybė yra atsakinga už šalies vidaus ir užsienio politiką bei savo piliečių apsaugą.

Šalis paprastai turi gyventojų, kurie save identifikuoja kaip priklausančius tai šaliai. Šie gyventojai gali būti etniškai ir (arba) kultūriškai įvairūs. Šalis taip pat gali turėti diasporą, t. y. žmonių, kurie iš šalies emigravo į kitą šalį, populiaciją.

Šalis turi žemės plotą, kuris gali būti suskirstytas į regionus. Šalis taip pat gali turėti vandens plotą, kuris apima ežerus, upes ir vandenynus.

Šalis turi ekonomiką, kuri yra prekių ir paslaugų gamyba, paskirstymas ir vartojimas šalyje. Šalies ekonomika paprastai skirstoma į sektorius, tokius kaip žemės ūkis, pramonė ir paslaugos.

Šalis turi kultūrą, t. y. bendrą tikėjimų, vertybių ir tradicijų sistemą, kuri apibrėžia šalies gyvenimo būdą. Kultūra apima meną, kalbą, religiją ir

Kiek šalių yra Azijoje?

Jungtinių Tautų duomenimis, Azijoje yra 48 šalys.

Ar pasaulyje yra 257 šalys?

Jungtinių Tautų duomenimis, pasaulyje yra 257 šalys. Tai 193 valstybės narės, 2 valstybės stebėtojos ir 62 valstybės, kurios nėra narės.

Kas yra šalies pavadinimas?

Šalies pavadinimas yra oficialus suverenios valstybės pavadinimas.

Ar JAV yra šalis?

Jungtinės Valstijos yra Šiaurės Amerikoje esanti šalis. Šiaurėje ji ribojasi su Kanada, o pietuose – su Meksika. Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvena daugiau kaip 327 mln. žmonių, todėl jos yra trečia pagal gyventojų skaičių šalis pasaulyje. Jungtinių Amerikos Valstijų plotas yra 9.8 milijonai kvadratinių kilometrų, todėl pagal plotą ji yra trečia didžiausia pasaulio šalis. Jungtinės Amerikos Valstijos yra federacinė respublika, valdoma Konstitucijos. Dabartinis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas yra Donaldas Trumpas.

Kiek šalių Pavadinimas nuo A iki Z?

Pasaulyje yra 26 šalys, kurių pavadinimai prasideda raidėmis nuo A iki Z.

Parašykite komentarą