Šaltasis karas

Šaltasis karas buvo laikotarpis, kai po Antrojo pasaulinio karo tarp JAV ir Sovietų Sąjungos tvyrojo politinė ir karinė įtampa. Šią įtampą sukėlė ideologiniai abiejų šalių skirtumai, nes JAV buvo kapitalistinės, o Sovietų Sąjunga – komunistinė. Šaltasis karas truko nuo 1945 iki 1991 m. Jam buvo būdingi keli bruožai, įskaitant branduolinių ginklų kūrimą, sąjungų sudarymą, komunizmo plitimą ir konkurenciją dėl išteklių.

Kas buvo šaltasis karas ir kodėl?

Šaltasis karas – tai laikotarpis, kai JAV ir Sovietų Sąjunga išgyveno politinę ir karinę įtampą. Ši įtampa kilo dėl dviejų šalių skirtingų ideologijų: JAV buvo kapitalistinė, o Sovietų Sąjunga – komunistinė. Šaltasis karas taip pat kilo dėl dviejų šalių skirtingo požiūrio į vyriausybės vaidmenį: JAV tikėjo mažesne vyriausybe, o Sovietų Sąjunga – didesne vyriausybe. Šaltasis karas prasidėjo po Antrojo pasaulinio karo ir truko iki Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 m.

Kaip JAV nugalėjo Sovietų Sąjungą?

Jungtinės Amerikos Valstijos nugalėjo Sovietų Sąjungą, nes išleido daugiau lėšų karinei ir ekonominei plėtrai. Jungtinės Valstijos taip pat palaikė geresnius santykius su Vakarų Europos valstybėmis, o tai joms suteikė pranašumą prekybos ir technologijų srityje.

Kodėl jis buvo vadinamas Šaltuoju karu?

Terminą „Šaltasis karas“ pirmą kartą pavartojo prezidento Trumeno patarėjas Bernardas Baruchas savo kalboje, pasakytoje 1947 m. Baruchas apibūdino Šaltąjį karą kaip „kovą tarp laisvojo ir komunistinio pasaulio“.“

Terminas „Šaltasis karas“ prigijo, nes tiksliai apibūdino Jungtinių Amerikos Valstijų ir Sovietų Sąjungos konfliktą. Abi pusės turėjo branduolinių ginklų, todėl kilo pavojus, kad konfliktas gali peraugti į branduolinį karą. Dėl to šis konfliktas skyrėsi nuo kitų karų, todėl buvo vartojamas terminas „šaltasis karas“.

Kokios buvo 5 Šaltojo karo priežastys?

1. Sovietų Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose vyravo skirtingos ideologijos. Sovietų Sąjunga buvo pagrįsta marksizmu-leninizmu, o Jungtinės Amerikos Valstijos – demokratija ir kapitalizmu.

2. Sovietų Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo skirtingos ekonominės sistemos. Sovietų Sąjunga turėjo centralizuotai planuojamą ekonomiką, o Jungtinės Valstijos – laisvosios rinkos ekonomiką.

3. Sovietų Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo skirtingos politinės sistemos. Sovietų Sąjunga buvo komunistinė valstybė, o Jungtinės Amerikos Valstijos – demokratinė valstybė.

4. Sovietų Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos vykdė skirtingą užsienio politiką. Sovietų Sąjunga tikėjo komunizmo plitimu, o Jungtinės Valstijos tikėjo komunizmo sulaikymu.

5. Sovietų Sąjunga ir Jungtinės Valstijos skirtingai vertino Korėjos karą. Sovietų Sąjunga rėmė Šiaurės Korėją, o Jungtinės Valstijos – Pietų Korėją.

Parašykite komentarą