Altruizmas

Altruizmas – tai nesavanaudiškas rūpinimasis kitų gerove. Tai pagalbos elgesio forma, kurią motyvuoja noras teikti naudą kitam asmeniui, o ne sau pačiam. Altruizmas dažnai laikomas kilniu poelgiu, o altruistai dažnai žavisi nesavanaudiškais poelgiais.

Yra kelios pagrindinės savybės, apibūdinančios altruizmą. Pirma, altruizmas reiškia nesavanaudišką rūpinimąsi kitų gerove. Tai reiškia, kad altruistinis elgesys orientuotas į pagalbą kitiems, o ne sau. Antra, altruizmą motyvuoja noras suteikti naudos kitam asmeniui. Tai reiškia, kad altruistinio elgesio nemotyvuoja asmeninė nauda ar atlygis. Galiausiai, altruizmas dažnai susijęs su altruistiškai nusiteikusio asmens išlaidomis arba auka. Tai reiškia, kad altruistinis elgesys dažnai reikalauja laiko, pastangų ar išteklių, kuriuos būtų galima panaudoti asmeninei naudai gauti.

Altruizmas dažnai priešpriešinamas savanaudiškumui, kuris reiškia rūpinimąsi savo gerove kitų sąskaita. Egoistinį elgesį motyvuoja noras gauti asmeninį atlygį, pavyzdžiui, pinigų, valdžios ar prestižo. Priešingai, altruistinį elgesį motyvuoja noras padėti kitiems, net jei tai kainuoja sau pačiam.

Ar altruizmas yra geras dalykas?

Taip, altruistinis elgesys paprastai laikomas geru dalyku. Altruizmas apibrėžiamas kaip nesavanaudiškas rūpinimasis kitų gerove. Jis yra priešingas savanaudiškumui, kuris apibrėžiamas kaip rūpinimasis savo gerove labiau nei kitų gerove. Altruistiniam elgesiui paprastai priskiriami tokie dalykai kaip savanoriška veikla, pagalba kitiems, kuriems jos reikia, ir aukojimas labdaros tikslams.

Daug diskutuojama, ar altruizmas iš tikrųjų egzistuoja, ar tai tik savanaudiškumo forma. Tačiau dauguma žmonių sutiktų, kad altruistinis elgesys paprastai yra teigiamas ir naudingas.

Kokios yra 4 altruizmo rūšys?

Keturios altruizmo rūšys:

1. Giminės atranka

2. Abipusis altruizmas

3. Grupės atranka

4. Hamiltono taisyklė

Kas yra altruistas?

Altruistas – tai asmuo, kurio motyvacija yra kitų gerovė, o ne savi interesai. Altruistiškai nusiteikę žmonės dažnai nori padėti kitiems, net jei dėl to tenka aukoti savo laiką ar išteklius. Jie taip pat gali būti labiau linkę bendradarbiauti su kitais ir elgtis prosocialiai.

Kuo skiriasi egoizmas ir altruizmas?

Egoizmas – tai įsitikinimas, kad svarbiausia yra savasis „aš“, o altruizmas, arba rūpinimasis kitais, nėra toks svarbus. Kita vertus, altruizmas yra įsitikinimas, kad kiti žmonės yra tokie pat svarbūs kaip ir jis pats ir kad reikia rūpintis jų gerove.

Parašykite komentarą