Ampermetras

Ampermetras – tai prietaisas, naudojamas grandinės srovei matuoti. Jis nuosekliai sujungtas su grandine ir matuoja ja tekančią srovę.

Ampermetrai paprastai skirstomi pagal diapazoną, t. y. didžiausią srovę, kurią jie gali matuoti. Pavyzdžiui, įprastu buitiniu ampermetru galima išmatuoti iki 15 amperų srovę, o laboratoriniu ampermetru galima išmatuoti iki 1000 amperų srovę.

Labiausiai paplitęs ampermetro tipas yra judančios ritės ampermetras. Jį sudaro ant adatos pritvirtinta vielos ritė. Adatėlę iškreipia magnetinis laukas, kurį sukuria per ritę tekanti srovė. Nukrypimo laipsnis yra proporcingas per ritę tekančiai srovei.

Ampermetrai taip pat klasifikuojami pagal jų tikslumą. Ampermetro tikslumas – tai matavimo paklaida. Pavyzdžiui, ampermetras, kurio tikslumas ±3 %, reiškia, kad tikroji grandine tekančios srovės vertė gali būti iki 3 % didesnė arba 3 % mažesnė už ampermetro rodmenis.

Koks yra srovės vienetas?

Srovės matavimo vienetas yra amperas (A).

Kas yra ampermetras arba voltmetras?

Ampermetras yra prietaisas, naudojamas elektros srovei matuoti, o voltmetras yra prietaisas, naudojamas elektros potencialų skirtumui matuoti. Abu prietaisai yra būtini matuojant ir diagnozuojant elektros sistemas.

Koks yra ampermetro matavimo vienetas?

Ampermetro matavimo vienetas yra amperas.

Koks yra ampermetro veikimo principas?

Ampermetrai yra prietaisai, kuriais matuojama elektros srovė. Jie nuosekliai sujungiami su tiriama grandine, kad būtų galima išmatuoti grandine tekančią srovę. Ampermetrų veikimo principas pagrįstas tuo, kad elektros srovė sukuria magnetinį lauką. Magnetinio lauko stipris yra proporcingas elektros srovei. Ampermetrai elektros srovei matuoti naudoja šį principą. Jie turi vielos ritę, kuri yra magnetiniame lauke. Laido ritė prijungiama prie rodyklės. Rodyklė kalibruojama taip, kad ja būtų galima išmatuoti magnetinio lauko stiprį. Kuo stipresnis magnetinis laukas, tuo labiau nukrypsta rodyklė.

Parašykite komentarą