Amunicija

Šaudmenys – tai sprogstamasis įtaisas, naudojamas sviediniui išstumti per vamzdį. Jį sudaro dėtuvė, užtaisas, sviedinys ir sviedinys. Korpusas viską laiko kartu ir yra pagamintas iš žalvario, plieno arba aliuminio. Užtaisas yra nedidelis sprogstamosios medžiagos užtaisas, uždegantis sviedinį. Sviedinys – tai cheminių medžiagų mišinys, kuris labai greitai dega, todėl susidaro dujos, išstumiančios sviedinį iš vamzdžio. Sviedinys – tai kulka, sviedinys arba granata, iš kurios šaudoma.

Kokie yra šaudmenų pavyzdžiai?

Amunicija reiškia sviedinius, iššautus iš pistoletų ar kitų šaunamųjų ginklų. Amunicija gali būti tikra arba netikra.

Koviniai šaudmenys – tai kulkos, grankulkės, šrapneliai ir kiti sviediniai, skirti taikiniams pažeisti arba sunaikinti. imitaciniams šaudmenims priskiriami tušti šoviniai, signalinės raketos ir kiti sviediniai, skirti sukurti šviesą, dūmus ar triukšmą, bet ne pažeisti ar sunaikinti taikinius.

Kokios yra 7 šaudmenų rūšys?

1. Centrinė ugnis

2. Rimfire

3. Šūvis

4. Šratasvydis

5. Paintball

6. Airsoft

7. BB

Ką reiškia amunicija??

Amunicija apibrėžiama kaip „šaunamajam ginklui, kulkoms, kulkosvaidžiui ar kitam ginklui skirtų raketų, pavyzdžiui, kulkų, šovinių ar raketų, atsargos.“ Kitaip tariant, šaudmenys – tai kuras, kuriuo varomi šaunamieji ir kiti ginklai.

Šaudmenys atsirado nuo pat šaunamųjų ir kitų ginklų atsiradimo. Ankstyvieji šaudmenys dažnai buvo gaminami iš akmens arba metalo ir buvo sukurti taip, kad būtų kuo mirtinesni. Šiandien amunicija vis dar kuriama taip, kad būtų mirtina, tačiau taip pat siekiama, kad ji būtų kuo efektyvesnė.

Šaudmenys paprastai gaminami iš metalo, tačiau gali būti pagaminti ir iš kitų medžiagų, pavyzdžiui, plastiko ar stiklo. Naudojamų šaudmenų tipas priklauso nuo naudojamo šaunamojo ginklo ar ginklo rūšies. Pavyzdžiui, šautuvams paprastai naudojami šoviniai, pripildyti švino granulių, o šautuvams ir pistoletams – metalinės kulkos.

Šaudmenys paprastai laikomi dėtuvėse, kurios vėliau pakraunamos į šaunamuosius ginklus arba ginklus. Šovinių dėtuvės būna įvairių dydžių, priklausomai nuo šaunamojo ginklo ar ginklo tipo. Pavyzdžiui, į tipišką šautuvo dėtuvę telpa 30 šovinių, o į tipišką pistoleto dėtuvę – 15 šovinių.

Šaudmenys paprastai matuojami šoviniais. Šovinys apibrėžiamas kaip „vienas visiškas šaunamojo ginklo išmetimas, pvz.“ Todėl šaudmenų dėžutėje paprastai būna tam tikras skaičius šovinių, pavyzdžiui, 50 šovinių arba 100 šovinių.

Amunicija yra

Kiek yra šaudmenų rūšių?

Yra daug šaudmenų rūšių, tačiau trys pagrindinės rūšys yra kulkos, šoviniai ir granatos. Kulkos yra mažos ir paprastai gaminamos iš švino. Kriaunos yra didesnės, jose yra miltelių užtaisas, kurį sprogdina užtaisas. Granatos yra sprogstamieji įtaisai, kurie metami rankomis.

Parašykite komentarą