Anafora

Anafora – tai žodžio ar frazės vartojimas, kai kalbama apie save arba apie kitą jau minėtą žodį ar frazę. Žodis arba frazė, į kurią daroma nuoroda, vadinama antecedentu. Anafora yra kartojimo rūšis, kuri gali būti naudojama įvairiais tikslais, pavyzdžiui, siekiant pabrėžti, sukurti ritmo pojūtį arba tiesiog padaryti teiginį įsimintinesnį.

Vienas dažniausių anaforos pavyzdžių yra žodžio „aš“ vartojimas kalbant apie save. Pavyzdžiui, kas nors gali pasakyti „aš einu į parduotuvę“, norėdamas pabrėžti, kad į parduotuvę eina jis, o ne kas nors kitas. Kiti dažnai pasitaikantys anaforos pavyzdžiai: žodis „mes“ vartojamas kalbant apie žmonių grupę arba asmens vardas vartojamas kalbant apie tą asmenį.

Anafora gali būti vartojama ir rašytinėje, ir šnekamojoje kalboje. Ji dažnai naudojama kalbose ar kitose viešojo kalbėjimo formose, siekiant pabrėžti arba padaryti teiginį labiau įsimintiną. Literatūroje anafora dažnai naudojama siekiant poetinio efekto. Pavyzdžiui, poetas gali pavartoti tą patį žodį ar frazę kelių eilučių iš eilės pradžioje, kad sukurtų ritmo pojūtį arba pabrėžtų tam tikrą žodį ar frazę.

Kuo skiriasi anafora ir kartojimas?

Anafora – tai žodžio ar frazės pakartojimas vienas po kito einančių punktų ar sakinių pradžioje. Jis vartojamas norint sukurti ritmo pojūtį arba pabrėžti mintį.

Kartojimas – tai žodžio ar frazės kartojimas. Jis gali būti naudojamas siekiant pabrėžti, aiškumo ar ritminio efekto.

Kaip parašyti anaforą?

Anafora yra kalbos figūra, kai žodis arba frazė pakartojama vienas po kito einančių sakinių pradžioje.

Anaforą galima parašyti keliais skirtingais būdais. Vienas iš būdų – kartoti tą patį žodį ar frazę kiekvieno punkto ar sakinio pradžioje. Pavyzdžiui, kiekvieną pastraipos sakinį galėtumėte pradėti žodžiu „Aš.“

Kitas būdas sukurti anaforą – pakartoti kelis pirmuosius punkto ar sakinio žodžius kito punkto ar sakinio pradžioje. Pavyzdžiui, kiekvieną pastraipos sakinį galite pradėti žodžiais „Priežastis.“

Galiausiai, įvardį taip pat galite naudoti norėdami nurodyti į anksčiau tekste pavartotą daiktavardį. Pavyzdžiui, jei žodį „ji“ vartojate norėdami nurodyti istorijos veikėją, tai būtų anaforos pavyzdys.

Kas yra anafora ir epistrofa?

Anafora – tai žodžio ar frazės pakartojimas vienas po kito einančių punktų, frazių ar sakinių pradžioje.

Epistrofa – tai žodžio ar frazės pakartojimas vienas po kito einančių punktų, frazių ar sakinių pabaigoje.

Kokie yra 5 epistrofos pavyzdžiai?

1. „Mes laikome šias tiesas akivaizdžiomis, kad visi žmonės yra sukurti lygūs, kad Kūrėjas juos apdovanojo tam tikromis neatimamomis teisėmis, kad tarp jų yra Gyvenimas, Laisvė ir Laimės siekimas.“

2. „Aš negaliu padėti įsimylėti tavęs.“

3. „Taigi, mano bičiuliai amerikiečiai: neklauskite, ką jūsų šalis gali padaryti dėl jūsų – klauskite, ką jūs galite padaryti dėl savo šalies.“

4. „Vienintelis dalykas, kurio turime bijoti, yra pati baimė.“

5. „Turiu svajonę, kad mano keturi maži vaikai vieną dieną gyvens šalyje, kurioje jie bus vertinami ne pagal odos spalvą, o pagal charakterio turinį.“

Parašykite komentarą