Anatominė padėtis

Anatominė padėtis yra standartinė padėtis kūno dalių padėčiai apibūdinti. Tai padėtis, kai žmogus stovi tiesiai, kojos kartu, akys nukreiptos į priekį, o rankos prie šonų. Ši pozicija leidžia nuosekliai ir tiksliai apibūdinti kūno dalis ir jų tarpusavio santykius.

Kokios yra 7 anatominės padėtys?

Septynios anatominės padėtys:

1. stovint

2. atsilošęs

3. Kairysis šoninis dekubitas

4. Dešinysis šoninis dekubitas

5. sėdėti

6. stovint

7. atsiklaupus

Kodėl vartojama anatominė padėtis?

Anatominė padėtis – tai standartinė, apibrėžta padėtis, kai kūnas stovi tiesiai, pėdos remiasi į žemę, o rankos yra prie šonų. Ši pozicija vartojama tam, kad apibūdindami kūno dalių vietą visi kalbėtų apie tą patį dalyką.

Kokios yra 4 pagrindinės anatominės padėtys?

Keturios pagrindinės anatominės padėtys:

1. Gulima padėtis – gulint ant nugaros, delnais į viršų.

2. Atsigulus – gulint ant pilvo delnais žemyn.

3. Sėdimoji padėtis – sėdėjimas tiesia nugara ir sukryžiuotomis kojomis.

4. Stovėsena – padėtis, kai žmogus stovi susikibęs kojomis, o rankos yra prie šonų.

Kokios yra 10 pagrindinių anatominių padėčių?

10 pagrindinių anateminių padėčių:

1. pasviręs

2. gulima padėtis

3. kairysis šoninis gulintis

4. dešinysis šoninis gulintis

5. sėdint

6. stovintis

7. Trendelenburgo padėtis

8. atvirkštinė Trendelenburgo padėtis

9. sulenkti keliai

10. ištiestos kojos

Parašykite komentarą