Andragogika

Andragogika – suaugusiųjų mokymosi menas ir mokslas. Tai procesas, padedantis suaugusiesiems veiksmingiau mokytis, nes mokymosi patirtis pritaikoma prie jų poreikių ir pageidavimų. Andragogika pasižymi keturiais pagrindiniais bruožais: savarankiškas mokymasis, patirtinis mokymasis, mokymasis bendradarbiaujant ir probleminis mokymasis.

Savarankiškas mokymasis – tai mokymasis, kai besimokantieji patys kontroliuoja savo mokymosi procesą. Jie patys nusistato savo mokymosi tikslus ir pasirenka, kaip jie nori tuos tikslus pasiekti. Patirtinis mokymasis – kai besimokantieji įgyja žinių ir įgūdžių per tiesioginę patirtį. Mokymasis bendradarbiaujant – tai mokymasis, kai besimokantieji dirba kartu siekdami bendro tikslo. Probleminis mokymasis – kai besimokantieji sprendžia realaus pasaulio problemas.

Kokie yra 4 andragogikos principai?

Keturi andragogikos principai:

1. 2. Suaugusieji yra savarankiški ir turi patys kontroliuoti savo mokymąsi.

2. Suaugusieji turi daug patirties, kurią galima panaudoti kaip mokymosi šaltinį.

3. Suaugusieji yra motyvuoti mokytis, kai mokymasis atitinka jų poreikius.

4. Suaugusieji geriausiai mokosi, kai aktyviai dalyvauja mokymosi procese.

Koks yra andragogikos pavyzdys?

Andragogika – tai mokslinis tyrimas apie geriausius suaugusiųjų mokymo metodus. Ji grindžiama įsitikinimu, kad suaugusieji geriausiai mokosi tada, kai aktyviai dalyvauja mokymosi procese ir kai jiems suteikiama galimybė patiems vadovauti mokymuisi. Andragogika buvo naudojama suaugusiųjų švietimo programų veiksmingumui didinti ir naujiems suaugusiųjų mokymo metodams kurti.

Kokie yra 6 andragogikos principai?

Šeši andragogikos principai:

1. Suaugusieji turi jausti atsakomybę už savo mokymąsi.

2. Suaugusieji turi gebėti įžvelgti mokymosi svarbą.

3. Suaugusieji turi turėti galimybę mokytis taip, kad tai atitiktų jų gyvenimo būdą ir įsipareigojimus.

4. Suaugusiesiems reikia suteikti galimybę praktiškai išbandyti tai, ko jie mokosi.

5. Suaugusieji turi turėti galimybę gauti grįžtamąjį ryšį apie savo pažangą.

6. Suaugusieji turi turėti galimybę mokytis savo tempu.

Kuo skiriasi andragogika ir pedagogika?

Pagrindinis skirtumas tarp andragogikos ir pedagogikos yra tas, kad andragogika orientuota į suaugusius besimokančiuosius, o pedagogika – į vaikus. Andragogika – tai suaugusiųjų mokymosi teorija, kurią XX a. 7-ajame dešimtmetyje sukūrė Malkolmas Knowlesas, o pedagogika yra daug platesnė mokslo sritis, gyvuojanti jau šimtmečius.

Andragogika grindžiama šiais keturiais principais:

1. Suaugusieji yra savarankiškai besimokantys asmenys, kuriems reikia kontroliuoti savo mokymąsi.

2. Suaugusieji turi daug patirties, kuria galima pasinaudoti siekiant palengvinti jų mokymąsi.

3. Suaugusieji yra motyvuoti mokytis, kai mato, kokią naudą jiems duos mokymasis.

4. Suaugusieji geriausiai mokosi, kai mokymasis vyksta per patirtį ir bendradarbiaujant.

Kita vertus, pedagogika remiasi šiais keturiais principais:

1. Vaikai yra tušti lapai, kuriuos reikia užpildyti žiniomis.

2. Vaikai geriausiai mokosi naudodami mokymosi iš atminties metodus.

3. Kad vaikai galėtų veiksmingai mokytis, juos reikia atidžiai stebėti ir kontroliuoti.

4. Vaikai geriausiai mokosi tada, kai mokymasis yra struktūruotas ir hierarchinis.

Parašykite komentarą