Anhidridas

Anhidridas – tai junginys, susidarantis iš kito junginio pašalinus vandens molekules. Anhidridai paprastai susidaro dehidratuojant hidratą arba kondensuojantis dviem junginiams. Terminas anhidridas taip pat gali reikšti bevandenę junginio būseną.

Anhidridai klasifikuojami kaip organiniai arba neorganiniai. Organiniai anhidridai paprastai susidaro iš organinių rūgščių, o neorganiniai anhidridai – iš neorganinių rūgščių.

Anhidridai naudojami įvairiose pramoninėse ir komercinėse srityse. Pavyzdžiui, anhidridai naudojami kaip jungiamosios medžiagos gaminant dervas ir plastikus. Be to, anhidridai naudojami kaip epoksidinių dervų kietinimo medžiagos ir kaip klijų bei hermetikų priedai.

Kam naudojami anhidridai?

Anhidridai naudojami įvairiais būdais. Jie gali būti naudojami kaip tirpikliai, džiovinimo medžiagos arba cheminių reakcijų reagentai.

Kas yra anhidridų grupė?

Anhidrido grupė – tai funkcinė grupė, sudaryta iš dviejų tarpusavyje susijungusių karboksirūgšties grupių. Anhidridai organinėje sintezėje naudojami kaip acilinimo agentai.

Kokie yra anhidridų pavyzdžiai?

Anhidridas yra junginys, susidarantis, kai dvi rūgšties molekulės susijungia į didesnę molekulę, išsiskiriant vandeniui. Paprasčiausias anhidridas yra acto rūgšties anhidridas, kuris susidaro susijungus dviem acto rūgšties molekulėms. Kiti anhidridų pavyzdžiai:

– propiono anhidridas

– sviesto anhidridas

– skruzdžių anhidridas

– maleino anhidridas

– gintaro anhidridas

– glutarino anhidridas

– ftalio anhidridas

– sebacio anhidridas

– oksalo anhidridas

– piruvo rūgšties anhidridas

– pimelio anhidridas

– suberinis anhidridas

– azelaino anhidridas

– malono anhidridas

– adipo anhidridas

– pimelio anhidridas

– suberono anhidridas

– azelaino anhidridas

– malono anhidridas

– adipo anhidridas

Kaip susidaro anhidridas?

Acto anhidridas susidaro reaguojant dviem acto rūgšties molekulėms, esant rūgštiniam katalizatoriui:

2 CH3COOH + H2SO4 → (CH3CO)2O + H2O

Šios reakcijos mechanizmas apima tarpinio esterio susidarymą, kuris vėliau reaguoja su antrąja acto rūgšties molekule ir sudaro anhidridą.

Parašykite komentarą