Antilogaritmas

Antilogaritmas, žymimas log , yra atvirkštinė eksponentinės funkcijos funkcija . Vadinasi, jei , tada .

Taigi antilogaritmas yra funkcija, kuri „panaikina“ eksponentinę funkciją. Kartais jis dar vadinamas atvirkštiniu logaritmu arba atvirkštiniu hiperlogaritmu.

Antilogaritmas gali būti apibrėžtas bet kokiam pagrindui, ne tik natūraliajam pagrindui . Pavyzdžiui, bendrasis logaritmas yra antilogaritmas su baze 10.

Antilogaritmas yra monotoniška funkcija, t. y. didėjant argumentui ji visada didėja arba mažėja. Taip yra todėl, kad eksponentinė funkcija taip pat yra monotoniška funkcija.

Antilogaritmas yra tolydioji funkcija, t. y. ją pavaizdavus grafike gaunama tolygi kreivė. Taip yra todėl, kad eksponentinė funkcija taip pat yra tolydi funkcija.

Kaip rasti 10 antilogą?

10 yra 1 antilogas

Norėdami rasti 10 antilogą, tiesiog imkite atvirkštinį 10 logaritmą, t. y. 1.

Kokia yra antilogaritmo formulė?

Skaičiaus antilogaritmas yra atvirkštinis to skaičiaus logaritmas. Kitaip tariant, skaičiaus antilogaritmas – tai skaičius, kurį reikėtų padidinti iki tam tikros galybės, kad gautume tą skaičių.

Pavyzdžiui, 2 antilogaritmas yra 10, nes 10, pakeltas iki antrosios galybės, yra 100 (2 log 100 = 2).

Antilogaritmą galima užrašyti kaip formulę:

antilog(x) = 10^x

kur x yra skaičius, kurio antilogaritmas skaičiuojamas.

Kokia yra antilogaritmo reikšmė?

Skaičiaus antilogaritmas yra skaičius, gautas tą skaičių eksponentiniu būdu padauginus iš 10 bazės. Kitaip tariant, tai yra atvirkštinė logaritmo funkcija.

Pavyzdžiui, 2 antilogaritmas yra 10^2, arba 100. 3 antilogaritmas yra 10^3, arba 1000.

Antilogaritmai naudingi sprendžiant lygtis, kuriose nežinomasis dydis yra eksponentinis. Pavyzdžiui, jei norėtumėte išspręsti lygtį 10^x = 100, galėtumėte imti abiejų pusių antilogaritmą ir gauti x = 2.

Kokia yra antilogaritmo paskirtis?

Antilogaritmas yra atvirkštinė logaritmo funkcija. Jis naudojamas skaičiaus vertei apskaičiuoti, kai duotas jo logaritmas. Pavyzdžiui, jei skaičiaus logaritmas yra 2, tai 2 antilogaritmas yra pats skaičius.

Parašykite komentarą