Antinomija

Antinomija – tai loginis prieštaravimas tarp dviejų teiginių, kurie abu teigiami arba siūlomi kaip teisingi. Paprastai tai būna dviejų teisingų, bet prieštaringų prielaidų, iš kurių kiekviena galėtų logiškai vesti prie tos pačios išvados, rezultatas. Klasikinis antinomijos pavyzdys yra „Melo paradoksas“: „Šis teiginys yra klaidingas.“ Jei teiginys teisingas, vadinasi, jis yra klaidingas; jei teiginys klaidingas, vadinasi, jis yra teisingas. Antinomijas taip pat galima sukurti paėmus vieną prielaidą ir ją paneigus, todėl gaunamos dvi prieštaringos išvados.

Kiek yra paradoksų rūšių?

Yra daugybė paradoksų rūšių, tačiau vieni iš labiausiai paplitusių yra loginiai, žodiniai ir matematiniai paradoksai. Loginiai paradoksai – tai sau prieštaraujantys teiginiai, kurie vis dėlto yra teisingi, pvz.“ Žodiniai paradoksai – tai teiginiai, kurie atrodo prieštaraujantys patys sau, bet iš tikrųjų yra teisingi, pavyzdžiui, „mažiau yra daugiau“.“ Matematiniai paradoksai – tai rezultatai, kurie atrodo neįmanomi, bet iš tikrųjų yra teisingi, pavyzdžiui, „1=2.“

Ką reiškia antinomija filosofijoje?

Filosofijoje antinomija – tai prieštaravimas tarp dviejų iš pažiūros vienodai tikėtinų principų ar išvadų.

Pavyzdžiui, panagrinėkime tokią teiginių porą:

„Viskas, kas egzistuoja, turi priežastį“

„Yra dalykų, kurie egzistuoja be priežasties“

Abu šie teiginiai atrodo pagrįsti, tačiau jie abu negali būti teisingi. Tai antinomijos pavyzdys.

Kas vadinama antinomija?

Antinomija – logikoje ir epistemologijoje vartojamas terminas, reiškiantis dviejų iš pažiūros vienodai galiojančių principų prieštaravimą. Terminas kilęs iš graikų kalbos ἀντί (anti, „prieš“) ir νόμος (nomos, „įstatymas“).

Logikoje antinomija – tai pora teiginių, kurių kiekvienas yra logiškai pagrįstas, bet kurie abu negali būti teisingi. Pavyzdžiui, teiginys „Visi žmonės mirtingi“ yra logiškai pagrįstas, kaip ir teiginys „Kai kurie žmonės nėra mirtingi“. Tačiau šie du teiginiai abu negali būti teisingi, nes jie logiškai prieštarauja vienas kitam.

Epistemologijoje antinomija – tai pora teiginių, kurie atrodo vienodai gerai pagrįsti įrodymais, tačiau abu negali būti teisingi. Pavyzdžiui, teiginys „Visos gulbės yra baltos“ yra pagrįstas įrodymais, kaip ir teiginys „Kai kurios gulbės nėra baltos“. Tačiau šie du teiginiai abu negali būti teisingi, nes jie yra prieštaringi.

Kas yra antinomijos paradoksas?

Antinomijos paradoksas yra sau prieštaraujantis teiginys, kuris gali būti ir teisingas, ir klaidingas tuo pačiu metu. Garsiausias pavyzdys yra „melagio paradoksas“, kuris teigia, kad „šis sakinys yra klaidingas“. Jei sakinys yra teisingas, vadinasi, jis yra klaidingas, o jei sakinys yra klaidingas, vadinasi, jis yra teisingas.

Parašykite komentarą