Antonimas

Antonimas yra žodis, kurio reikšmė yra priešinga kito žodžio reikšmei. Pavyzdžiui, „karšto“ antonimas yra „šalto“.“

Antonimai dažnai vartojami kontrastui išreikšti arba pabrėžti. Pavyzdžiui, galite sakyti: „Man taip karšta, kad galiu atšalti.“

Kai kurie antonimai yra visiškos priešingybės, o kiti – tik dalinės priešingybės. Pavyzdžiui, žodžio „šlapias“ antonimas yra „sausas“.“ Tačiau žodžio „šlapias“ antonimas taip pat galėtų būti „sausas“ arba „ne šlapias.“

Antonimai gali būti vartojami kaip būdvardžiai, veiksmažodžiai arba daiktavardžiai. Pavyzdžiui, žodžio „laimingas“ antonimas gali būti „liūdnas“, „nelaimingas“ arba „prislėgtas“.“

Yra daugybė antonimų – nuo visiškų priešingybių iki subtilesnių skirtumų. Pavyzdžiui, žodžio „karštas“ antonimas gali būti „drungnas“ arba „vėsus“.“

Kai kurie antonimai yra kilę iš kitų žodžių. Pavyzdžiui, žodžio „diena“ antonimas yra „naktis“.“ Žodžio „ilgas“ antonimas galėtų būti „trumpas“.“

Ne visi žodžiai turi antonimą. Pavyzdžiui, žodis „geras“ neturi antonimo.

Kokie yra 10 antonimų pavyzdžių?

1. didžiulis / mažytis

2. laimingas / liūdnas

3. pilnas / tuščias

4. dešinė / kairė

5. aukštyn/žemyn

6. greitai / lėtai

7. priekyje / gale

8. įjungti/išjungti

9. stumti / traukti

10. užrakinti/atrakinti

Kokie yra penki antonimai?

1. Antonimas – žodis, kurio reikšmė priešinga kito žodžio reikšmei

2. Sinonimas – žodis, kurio reikšmė tokia pati kaip kito žodžio

3. Homonimas – žodis, kuris tariamas taip pat kaip kitas žodis, bet turi kitą reikšmę

4. Heteronimas – žodis, kuris rašomas taip pat, kaip ir kitas žodis, bet turi kitą reikšmę

5. Paronimas – žodis, kuris yra kilęs iš kito žodžio

Kas yra antonimas ir sinonimas?

Žodžio antonimas – tai žodis, kurio reikšmė yra priešinga pradinio žodžio reikšmei. Žodžio sinonimas – tai žodis, kurio reikšmė yra tokia pati kaip pradinio žodžio.

Kokios yra 3 antonimų rūšys?

1. Gradientiniai antonimai – žodžiai, kurių reikšmės yra priešingos, bet gali būti vartojami skirtingu laipsniu. Pavyzdžiui, žodžiai „karštas“ ir „šaltas“ yra laipsniški antonimai.

2. Papildomi antonimai – tai žodžiai, kurių reikšmės yra priešingos, bet gali būti vartojami tik kartu. Pavyzdžiui, žodžiai „vyriškas“ ir „moteriškas“ yra vienas kitą papildantys antonimai.

3. Atvirkštiniai antonimai – tai žodžiai, kurių reikšmės yra priešingos, bet tik tam tikruose kontekstuose. Pavyzdžiui, žodžiai „kairysis“ ir „dešinysis“ yra grįžtamieji antonimai.

Parašykite komentarą