Antropocenas

Antropocenas – tai siūloma epocha, skaičiuojama nuo reikšmingo žmogaus poveikio Žemės geologijai ir ekosistemoms pradžios. Šį terminą 2000 m. sukūrė atmosferos chemikas Paulas Crutzenas ir ekologas Eugene’as Stoermeris, kurie teigė, kad XX a. žmogaus veiklos „didysis pagreitis“ padarė didžiulį ir ilgalaikį poveikį Žemei, žymintį naujos epochos pradžią.

Antropocenui būdingi šie bruožai: padidėjusi šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija atmosferoje, plačiai paplitęs miškų kirtimas, dirvožemio degradacija ir rūšių išnykimas. Šiuos pokyčius lėmė žmogaus veikla, pavyzdžiui, iškastinio kuro deginimas, pramoninė žemdirbystė ir urbanizacija. Manoma, kad antropocenas daro didžiulį poveikį Žemės klimatui, o mokslininkai įspėja apie galimas katastrofiškas pasekmes, jei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas nebus sparčiai mažinamas.

Diskutuojama, kada prasidėjo antropocenas: vieni mokslininkai teigia, kad jis prasidėjo su pramonės revoliucija XVIII a. pabaigoje, o kiti teigia, kad jis prasidėjo daug anksčiau, kai prasidėjo žmogaus veiklos nulemti aplinkos pokyčiai. Taip pat diskutuojama, ar antropocenas turėtų būti laikomas oficialia geologinės laiko skalės epocha. Tačiau antropoceno darbo grupė, tarptautinė mokslininkų grupė, suburta šiam klausimui svarstyti, pasiūlė antropoceną oficialiai pripažinti nauja epocha, prasidėjusia kažkada XX a. viduryje.

Kokiame amžiuje gyvename 2022 m?

Epocha, kurioje gyvename, yra technologijų epocha. Gyvename amžiuje, kai galime naudotis technologijomis savo naudai ir palengvinti savo gyvenimą. Be to, gyvename amžiuje, kai galime bendrauti su žmonėmis visame pasaulyje ir dalytis informacija.

Kuo skiriasi holocenas ir antropocenas?

Holocenas – taip vadinama naujausia geologinė epocha, prasidėjusi maždaug prieš 11 700 metų. Holocenui būdingas šiltas klimatas, stabilus jūros lygis ir žmonių civilizacijos suklestėjimas. Antropocenas – tai siūloma epocha, kuri prasidėtų apie 1800 m., kai žmogaus veikla pradėjo daryti didelį ir ilgalaikį poveikį Žemės klimatui ir aplinkai. Holoceno laikotarpį apibrėžia gamtiniai procesai, o antropoceno laikotarpį – žmogaus veikla.

Kas yra antropocenas pavyzdys?

Antropocenas – tai siūloma epocha, skaičiuojama nuo reikšmingo žmogaus poveikio Žemės geologijai ir ekosistemoms pradžios. Šį terminą 2000 m. sugalvojo ekologas Eugenijus Stoermeris, o jį plačiai išpopuliarino Nobelio premijos laureatas, atmosferos chemikas Polas Krutzenas (Paul Crutzen).

Tiksli antropoceno pradžios data yra daug diskutuojama, tačiau dažniausiai minima XX a. vidurio data, kuri sutampa su dramatišku žmonių populiacijos augimu ir industrializacija po Antrojo pasaulinio karo. Kitos siūlomos pradžios datos: paskutinio ledynmečio pabaiga (maždaug prieš 12 000 metų), žemdirbystės pradžia (maždaug prieš 10 000 metų) arba pramonės revoliucija (maždaug prieš 1750 m.).

Antropoceno pavyzdžiai:

-Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (pvz., anglies dioksido ir metano) koncentracijos didėjimas atmosferoje

-vidutinės pasaulinės temperatūros didėjimas

-Pasaulinio vandenyno lygio kilimas

-Biologinės įvairovės nykimas ir buveinių naikinimas

-Didėjanti tarša plastiku

-Dirvožemio erozijos ir dykumėjimo didėjimas

Kaip vadinama dabartinė epocha – antropocenas?

2000 m. Nobelio premijos laureatas atmosferos chemikas Paulas Crutzenas pasiūlė, kad gyvename naujame geologiniame amžiuje, kurį jis pavadino antropocenu. Šis terminas buvo plačiai paplitęs tarp mokslininkų ir dabar vartojamas apibūdinti laiko tarpui, kai žmogaus veikla darė didelį poveikį Žemės klimatui ir ekosistemoms.

Manoma, kad antropocenas prasidėjo XVIII a. pabaigoje, kai dėl pramonės revoliucijos sparčiai didėjo iškastinio kuro naudojimas, todėl smarkiai išaugo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Tai savo ruožtu lėmė Žemės atmosferos ir vandenynų atšilimą ir turėjo didelį poveikį planetos klimatui ir ekosistemoms.

Žmogaus veikla dabar daro didžiausią įtaką Žemės klimatui ir aplinkai, ir vis aiškiau matyti, kad dėl to planeta susiduria su daugeliu rimtų aplinkosaugos iššūkių. Aktualiausia iš jų yra klimato kaita, kuri dabar visuotinai pripažįstama kaip didžiausia grėsmė planetos ateičiai.

Antropoceno terminas yra naudingas būdas pabrėžti, kad žmogaus veikla šiuo metu yra pagrindinis aplinkos pokyčių veiksnys ir kad turime skubiai imtis veiksmų, kad išspręstume iškilusius iššūkius.

Parašykite komentarą