Apaštalas

Apaštalas – tai asmuo, kuris siunčiamas į misiją, paprastai religinės organizacijos, skleisti tikėjimą arba atlikti kitas religines pareigas. Šis terminas taip pat vartojamas plačiau, kai kalbama apie bet kokį pasiuntinį ar pasiuntinį.

Apaštalai dažnai pasirenkami dėl savo ypatingų įgūdžių ar gebėjimų, kuriuos naudoja užduotims atlikti. Naujajame Testamente šis terminas vartojamas būtent dvylikai Jėzaus mokinių, kurie buvo išsiųsti skleisti Jo mokymą.

Apaštalai paprastai tvirtai tiki savo misija ir dėl savo tikslo yra pasirengę paaukoti savo saugumą ir patogumą. Jie dažnai yra pasirengę patirti persekiojimus ir net kankinystę, kad įgyvendintų savo religinius tikslus.

Kas yra mokinys ir apaštalas?

Dėl tikslių sąvokų „mokinys“ ir „apaštalas“ apibrėžimų kyla diskusijų, tačiau apskritai mokinys yra asmuo, kuris seka tam tikro religinio veikėjo ar filosofo mokymu, o apaštalas – asmuo, kurį religinis veikėjas siunčia skleisti religijos žinią. Krikščionybėje sąvoka „apaštalas“ dažnai vartojama kalbant apie dvylika mokinių, kuriuos Jėzus pasirinko skleisti jo žinią, o sąvoka „mokinys“ gali reikšti bet kurį asmenį, kuris seka Jėzaus mokymu.

Kaip vadinate apaštalą?

Apaštalas – tai asmuo, paprastai bažnyčios ar religinės organizacijos siunčiamas į misiją skleisti tikėjimą ar atlikti kitas religines pareigas.

Koks yra apaštalo darbas?

Apaštalo darbas – būti Kristaus pasiuntiniu arba atstovu. Apaštalai taip pat yra atsakingi už Evangelijos skleidimą ir bažnyčių steigimą.

Kas Biblijoje buvo apaštalas?

Žodis apaštalas kilęs iš graikų kalbos žodžio apostolos, kuris reiškia „pasiuntinys“.“ Naujajame Testamente šis žodis vartojamas kalbant apie tuos, kuriuos Jėzus Kristus išrinko skleisti jo žinią.

Biblijoje išvardyta 12 apaštalų:

Simonas Petras

Andrius

Jonas

Jokūbas

Pilypas

Bartolomėjus

Thomas

Matthew

Alfiejaus sūnus Jokūbas

Tadas

Simonas zelotas

Judas Iskarijotas

Taip pat yra keletas kitų asmenų, kurie paprastai vadinami apaštalais, įskaitant Paulių ir Barnabą.

Parašykite komentarą