Apdraustasis

Sąvoka „apdraustasis“ reiškia fizinį ar juridinį asmenį, kuris yra apsaugotas draudimo polisu. Draudimo polisas suteikia finansinę apsaugą apdrausto nuostolio atveju. Apdraustieji nuostoliai gali atsirasti dėl nelaimingo atsitikimo, stichinės nelaimės ar kito nenumatyto įvykio. Draudimo polisas taip pat gali suteikti apsaugą ieškinio atveju.

Kaip kitaip vadinasi draudimas?

Nėra nė vieno žodžio, kuris turėtų tą pačią reikšmę kaip žodis „apdraustasis“, tačiau yra keletas žodžių, kurie yra artimi. „Apdraustas“ yra bene artimiausias žodis, kaip antai: „Draudimo polisas padengia remonto išlaidas“.“ „Apsaugotas“ taip pat yra gana artimas sinonimas, pavyzdžiui, „Draudimo polisas apsaugo draudėją nuo būtinybės mokėti už remontą.“

Kokios yra 3 pagrindinės draudimo rūšys?

Yra trys pagrindinės draudimo rūšys: gyvybės, sveikatos bei turto ir nelaimingų atsitikimų draudimas. Gyvybės draudimas apsaugo nuo finansinių nuostolių, kurie atsirastų dėl apdraustojo mirties. Sveikatos draudimas apsaugo nuo finansinių nuostolių, kurie atsirastų dėl poreikio gauti medicininę pagalbą. Turto ir nelaimingų atsitikimų draudimas apsaugo nuo finansinių nuostolių, kurie atsirastų dėl turto sugadinimo arba dėl atsakomybės už žalą, atsiradusią naudojant turtą.

Kas yra apdraustasis ir pavyzdys?

Draudimo polisas – tai draudimo bendrovės ir fizinio asmens ar įmonės sutartis, pagal kurią draudikas sutinka padengti tam tikrus nuostolius mainais į draudimo įmokas. Apdraustasis yra šalis, kuriai taikomas draudimo polisas; draudikas yra šalis, kuri sutinka apmokėti apdraustus nuostolius.

Pavyzdžiui, fizinis asmuo gali įsigyti draudimo polisą, kuris padengia nuostolius dėl gaisro, vagystės ar nelaimingų atsitikimų. Jei dėl vieno iš šių draudžiamųjų įvykių asmuo patiria nuostolių, draudikas atlygins jam atlygintus nuostolius.

Kas yra draudikas arba apdraustasis?

Draudikas yra draudimo polisą išduodanti bendrovė, o apdraustasis – asmuo ar subjektas, kuriam taikomas draudimo polisas.

Parašykite komentarą