Apgaudinėti

Apgaulei būdingas tyčinis klaidingas faktų pateikimas, siekiant paskatinti kitą asmenį atsisakyti ko nors vertingo. Kad būtų galima pripažinti kaltu dėl apgavystės, kaltininkas turi turėti ketinimą sukelti nukentėjusiajam nuostolių, o nukentėjusysis dėl apgavystės turi iš tikrųjų patirti nuostolių.

Kokie yra kai kurie apgavystės sinonimai?

Sukčiauti, apgauti, apgauti, apgauti, apgauti, apgauti

Koks yra sukčiavimo pavyzdys?

Apgaulės pavyzdys būtų, jei kas nors sukurtų netikrą tapatybę, kad iš kito asmens gautų pinigų ar turto. Tai gali būti padaryta per internetinius sukčiavimus, tapatybės vagystes ar kitą sukčiavimo veiklą.

Ką Biblija sako apie apgavystę?

Biblijoje daug rašoma apie sukčiavimą ir apgaulę. Senajame Testamente Kunigų knygoje draudžiama sukčiauti sudarant verslo sandorius (Kunigų 19, 11). Patarlių knygoje taip pat daug rašoma apie apgaulės pavojus (Patarlių 11:1, 12:17, 16:29).

Naujajame Testamente Jėzus turėjo griežtų žodžių tiems, kurie apgaudinėja kitus. Kalno pamoksle Jėzus sakė, kad geriau prarasti gyvybę nei sukčiauti (Mt 5, 29). Savo garsiajame palyginime apie gerąjį samarietį jis papasakojo istoriją apie žmogų, kurį plėšikai apiplėšė ir paliko mirti. Gerasis samarietis padėjo žmogui, nors buvo iš kitos genties ir neprivalėjo to daryti. Jėzus pasinaudojo šia istorija, kad pamokytų, jog turime mylėti savo artimą, net jei jis nėra panašus į mus (Lk 10, 30-37).

Taigi Biblija aiškiai sako, kad sukčiavimas yra blogai. Tai apgaulės veiksmas, kuriuo pasinaudojama kitu žmogumi. Tai yra vagystės forma ir auksinės taisyklės „daryk kitiems taip, kaip norėtum, kad jie tau darytų“ (Mt 7, 12) pažeidimas.

Ką reiškia apgauti teismą?

Apgauti teismą – tai sukčiauti arba apgauti siekiant trukdyti teisingumo vykdymui. Tai gali būti, be kita ko, suklastotų ar klaidinančių dokumentų pateikimas, melagingų ar klaidinančių pareiškimų teismui darymas, įrodymų slėpimas ar naikinimas.

Parašykite komentarą