Apliejimas

Apėjimas – tai veiksmas, kai kas nors apeinama arba apeinama, paprastai sistema arba taisyklių rinkinys. Dažnai vartojamas neigiamame kontekste, apibūdinant asmenį, kuris bando išvengti arba apeiti taisyklę ar sistemą, kad įgytų pranašumą.

Kas yra apėjimo sinonimas?

Nėra vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip apėjimas, tačiau yra keletas artimų žodžių: vengimas, išsisukinėjimas, apėjimas.

Koks yra apėjimo pavyzdys?

Ką nors apeiti – apeiti arba rasti būdą, kaip tai apeiti. Apėjimo pavyzdys galėtų būti būdas rasti būdą, kaip apeiti užrakintas duris, arba apeiti taisyklę, su kuria nesutinkate.

Kas yra apėjimo susitarimas?

Susitarimas dėl apėjimo – tai dviejų šalių susitarimas, kuriuo viena šalis sutinka apeiti arba išvengti teisinio apribojimo arba kliūties, kuri kitu atveju neleistų kitai šaliai pasiekti norimo tikslo. Apėjimo susitarime gali būti nurodyti konkretūs veiksmai, kurių turi imtis kliūtį apeinanti šalis, arba jame gali būti tiesiog nurodyta, kad šalis sutinka imtis bet kokių būtinų veiksmų, kad kita šalis galėtų pasiekti norimą tikslą.

Daugeliu atvejų apėjimo susitarimai naudojami tam, kad dvi šalys galėtų išvengti tam tikro įstatymo ar reglamento laikymosi. Pavyzdžiui, įmonė gali sudaryti apėjimo susitarimą su tiekėju, kad išvengtų teisės akto, pagal kurį įmonė privalo tam tikrą dalį prekių pirkti iš vietos įmonių, laikymosi. Kitais atvejais apėjimo susitarimai gali būti naudojami tam, kad dvi šalys išvengtų sutarties, kurią jos sudarė su trečiąja šalimi, laikymosi. Pavyzdžiui, įmonė gali sudaryti susitarimą su klientu dėl apėjimo, kad išvengtų sutarties, pagal kurią įmonė privalo parduoti savo produktus už nustatytą kainą, vykdymo.

Apėjimo susitarimai paprastai yra vykdytini, jei jie nepažeidžia viešosios tvarkos. Tačiau yra tam tikrų aplinkybių, kai teismas gali pripažinti susitarimą dėl apėjimo negaliojančiu, jei nustato, kad susitarimas prieštarauja viešajai tvarkai. Pavyzdžiui, teismas gali pripažinti negaliojančiu apėjimo susitarimą, kuris naudojamas siekiant išvengti įstatymo, skirto visuomenės sveikatai ar saugumui apsaugoti, laikymosi.

Kas yra įstatymo apėjimas?

Teisinė įstatymo apėjimo apibrėžtis – tai įstatymo apėjimo arba vengimo veiksmas, paprastai ignoruojant arba nesilaikant jo nuostatų. Kartais ji taip pat apibrėžiama kaip veiksmas, kuriuo siekiama išvengti arba sužlugdyti įstatymo taikymą.

Parašykite komentarą