Aplikuokite

Sąvoka „taikyti“ gali reikšti įvairius dalykus, tačiau dažniausiai ji reiškia veiksmą, kai kas nors pradedama taikyti praktikoje arba naudojama konkrečiam tikslui. Kai ką nors aplikuojate, naudojate tai tam tikru būdu, kad pasiektumėte konkretų tikslą.

Yra keli skirtingi būdai, kaip galite ką nors pritaikyti. Pavyzdžiui, objektą galima spausti arba ant jo užtepti medžiagos. Kai taikote spaudimą, naudojate jėgą, kad pasiektumėte tam tikrą tikslą. Kai taikote medžiagą, naudojate tą medžiagą siekdami konkretaus tikslo.

Terminas „aplikacija“ taip pat gali būti vartojamas bendriau, reiškiant veiksmą, kai kas nors įgyvendinama praktikoje. Pavyzdžiui, jei turite planą, galite jį „pritaikyti“ įgyvendindami. Paprastai tai daroma siekiant konkretaus tikslo.

Terminas „taikyti“ taip pat kartais vartojamas kalbant apie ką nors naudoti konkrečiam tikslui. Pavyzdžiui, galite „pritaikyti“ įrankį užduočiai atlikti arba „pritaikyti“ metodą problemai spręsti. Paprastai tai daroma siekiant konkretaus tikslo.

Kaip vartoti veiksmažodį apply?

Veiksmažodis apply gali būti vartojamas keliais būdais. Jis gali būti vartojamas kaip tranzityvinis veiksmažodis, t. y. jis turi objektą, arba gali būti vartojamas intranzityviai, be objekto.

Kai vartojamas tranzityviai, taikyti reiškia „panaudoti“, „naudoti“ arba „panaudoti.“ Pavyzdžiui, galite sakyti: „Šiai problemai spręsti pritaikysiu savo matematikos žinias.“ Tai reiškia, kad uždaviniui išspręsti ketinate pasitelkti savo matematinius įgūdžius.

Taikyti taip pat gali būti vartojamas intranzityviai, be objekto. Šiuo atveju tai reiškia „būti tinkamam“, „būti tinkamu“ arba „būti tinkamu.“ Pavyzdžiui, galite sakyti: „Ši situacija man netaikoma.“ Tai reiškia, kad situacija jums nėra aktuali arba jums nerūpi.

Kokia yra žodžio Apply reikšmė asmenyje?

Frazė „kreiptis asmeniškai“ paprastai vartojama darbo skelbimuose nurodant, kad potencialūs kandidatai turėtų pateikti savo gyvenimo aprašymus ar paraiškas asmeniškai, o ne internetu ar paštu. Paprastai tai reiškia, kad darbdavys ieško kandidatų, kurie yra vietiniai arba bent jau nori atvykti į įmonės biurą ir pateikti paraišką.

Yra keletas priežasčių, kodėl darbdavys gali pageidauti, kad kandidatai pateiktų paraiškas asmeniškai. Pirma, tai leidžia darbdaviui suprasti pareiškėjo asmenybę ir bendravimo įgūdžius, kuriuos gali būti sunku įvertinti iš rašytinės paraiškos. Antra, tai leidžia darbdaviui užduoti papildomus klausimus apie pretendento kvalifikaciją ar patirtį. Galiausiai, taip darbdavys gali atrinkti kandidatus, kurie iš tikrųjų nesidomi darbu, nes teikiant paraišką asmeniškai reikia įdėti daugiau pastangų nei teikiant paraišką internetu ar paštu.

Kada vartoti žodžius apply ir applies?

Pagrindinis skirtumas tarp „apply“ ir „applies“ yra tas, kad „apply“ yra veiksmažodis, o „applies“ yra daiktavardis.

„Taikyti“ reiškia ką nors praktiškai taikyti arba naudoti. Pavyzdžiui, galite pasakyti: „Ketinu kreiptis dėl šio darbo.“ Tai reiškia, kad imsitės veiksmų ir užpildysite paraišką.

„Taikomas“ reiškia, kad kažkas tinka arba yra tinkamas. Pavyzdžiui, galite sakyti: „Tai taikoma jums.“ Tai reiškia, kad tai, ką sakote, yra aktualu asmeniui, su kuriuo kalbate.

Kas yra sinonimas taikyti?

Nėra nė vieno žodžio, kuris būtų tobulas žodžio „taikyti“ sinonimas, tačiau yra keletas žodžių, kurie yra artimi. Tai yra „naudoti“, „įdarbinti“, „panaudoti“ ir „panaudoti“.“

Parašykite komentarą