Apmokėjimas

Atpirkimas yra procesas, kurio metu Dievas atkuria savo santykius su žmonija. Atgaila grindžiama mainų principu, pagal kurį Dievas atiduoda savo Sūnų Jėzų Kristų mirti vietoj mūsų, o mes mainais gauname atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Atpirkimas yra savanoriškas Dievo veiksmas, kuriuo Jis parodo savo meilę mums.

Atpirkimas yra unikali ir esminė krikščionybės doktrina. Jis būtinas, nes be jo nebūtų nuodėmių atleidimo ir amžinojo gyvenimo vilties. Atpirkimas taip pat yra unikalus, nes tai vienintelis būdas, kuriuo galime būti išgelbėti. Jokia kita religija ar tikėjimo sistema nesiūlo būdo, kaip gauti atleidimą ir turėti amžinąjį gyvenimą.

Apmokėjimas prieinamas visiems, kurie atgailauja ir tiki Jėzų Kristų. Kai atgailaujame, nusigręžiame nuo savo nuodėmės ir prašome Dievo atleidimo. Mes taip pat tikime Jėzumi Kristumi, tikėdami, kad Jis mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė. Kai darome šiuos dalykus, mums atleidžiama ir mes turime amžinąjį gyvenimą.

Kodėl Atpirkimas yra toks geras?

Atpirkimas – britų rašytojo Iano McEwano romanas, pirmą kartą išleistas 2001 m. Romane pasakojama apie jauną mergaitę Brioniją Tallis, kuri melagingai apkaltina savo vyresnės sesers meilužį nusikaltimu, kurio jis nepadarė. Romane nagrinėjamos meilės, išdavystės ir kaltės temos.

Atpirkimas visuotinai laikomas vienu geriausių XXI a. romanų. Romanas buvo įtrauktas į trumpąjį „Man Booker“ premijos sąrašą ir laimėjo Nacionalinės knygų kritikų rato premiją. Pagal Atpirkimo nuoskaudą buvo sukurtas sėkmingas to paties pavadinimo filmas, išleistas 2007 m.

Ką padarė Brionija filme Atpirkimas?

Brionė Talis yra trylikametė mergaitė, gyvenanti Anglijoje 1935 m. Ji labai protinga ir ankstyva, dienas leidžia rašydama istorijas ir pjeses. Vieną dieną, kai jos vyresnioji sesuo Sesilija studijuoja universitete, Brionė tampa Sesilijos ir jos vaikino Robbio Ternerio lytinio akto liudininke.

Brionė yra sukrėsta ir pasibjaurėjusi tuo, ką mato, ir iškart pradeda galvoti, kaip „nubausti“ Robį už jo veiksmus. Galiausiai ji nusprendžia apkaltinti jį išprievartavus jos pusseserę Lolą, nors žino, kad jis nekaltas.

Kaltinimas turi pražūtingų pasekmių Robbio ir Sesilijos santykiams, o galiausiai Robbį pasiunčia į kalėjimą. Jis paleidžiamas tik po metų, kai Brionė prisipažįsta, kad viską išgalvojo.

Ar Atpirkimas yra liūdnas?

Ne, Atpirkimas nėra liūdnas. Tai laiminga ir džiaugsminga proga, nes ji reiškia gėrio pergalę prieš blogį ir nuodėmių atleidimą.

Kodėl sesuo melavo filme Atpirkimas?

sesuo Brionė meluoja, kad apsaugotų savo vyresnįjį brolį Robį nuo apkaltinimo ir nuteisimo už nusikaltimą, kurio jis nepadarė. Ji žino, kad Robis nusikaltimo metu buvo kartu su ja, tačiau taip pat žino, kad jis anksčiau yra turėjęs problemų su įstatymu. Meluodama ir sakydama, kad matė, kaip Robis padarė nusikaltimą, ji tikisi išgelbėti jį nuo nuteisimo ir siuntimo į kalėjimą.

Parašykite komentarą