Apodiktinis

Terminas „apodiktika“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „apodeiktikos“, kuris reiškia „aiškiai parodyti“. Apodiktiniam samprotavimui būdingas absoliutus tikrumas ir loginis būtinumas. Kitaip tariant, apodiktinis argumentas yra ir galiojantis, ir pagrįstas.

Apodiktinis samprotavimas nuo kitų samprotavimo formų skiriasi dviem pagrindiniais bruožais. Pirma, apodiktinis samprotavimas grindžiamas savaime suprantamomis tiesomis arba pirmaisiais principais. Tai tiesos, kurios yra tokios akivaizdžios, kad jų nereikia papildomai įrodinėti ar pagrįsti. Antra, apodiktinis samprotavimas yra dedukcinio pobūdžio. Tai reiškia, kad remiamasi šiomis savaime suprantamomis tiesomis ir prieinama prie loginės išvados.

Klasikinis apodiktinio argumento pavyzdys yra toks:

Visi žmonės mirtingi.

Sokratas yra žmogus.

Todėl Sokratas yra mirtingas.

Šis argumentas galioja, nes jei prielaidos yra teisingos, tai ir išvada turi būti teisinga. Be to, šis argumentas yra pagrįstas, nes visos jo prielaidos iš tikrųjų yra teisingos. Todėl galime būti visiškai tikri, kad Sokratas yra mirtingas.

Nors apodiktinis samprotavimas yra tikriausias samprotavimas, jis taip pat yra ir labiausiai ribotas. Taip yra todėl, kad juo galima naudotis tik darant išvadas apie savaime suprantamas tiesas. Pavyzdžiui, apodiktiniu samprotavimu negalime įrodyti, kad

Kas yra teigiamasis sakinys?

Aferistinis sakinys – tai sakinys, kuris vartojamas teiginiui arba tvirtinimui pateikti. Šio tipo sakinyje paprastai vartojamas esamojo laiko veiksmažodis, reiškiantis, kad teiginys pasakomas dabar. Pavyzdžiui, teiginys „Aš valgau pusryčius“ yra asertorinis sakinys.

Kas yra apodiktinė tiesa?

Apodiktinė tiesa – tai teiginys arba teiginys, kuris yra būtinai teisingas. Tai reiškia, kad ji jokiomis aplinkybėmis negali būti klaidinga. Tai yra priešingybė kontingentinei tiesai, t. y. teiginiui, kuris nebūtinai yra teisingas.

Kaip sakinyje vartoti apodiktinį samprotavimą?

Žodis „apodiktinis“ gali būti vartojamas apibūdinant situaciją, kuri yra visiškai tikra arba teisinga. Pavyzdžiui, galite sakyti: „Apodiktiniai fizikos dėsniai nurodo, kad numestas daiktas nukris ant žemės.“ Šiame sakinyje žodis „apodiktinis“ vartojamas fizikos dėsniams apibūdinti kaip absoliutiems ir nekintantiems.

Kas yra apodiktinis filosofijoje?

Apodiktinis – filosofijoje vartojamas terminas, apibūdinantis tai, kas būtinai teisinga. Tai reiškia, kad ji jokiomis aplinkybėmis negali būti klaidinga. Apodiktinio priešingybė yra sąlyginis, o tai reiškia, kad jis gali būti arba teisingas, arba klaidingas.

Parašykite komentarą