Apostazė

Apostazė yra religinių įsitikinimų ar principų atsisakymas. Taip pat gali reikšti politinio ar socialinio principo ar įsitikinimų atsisakymą.

Kokia bausmė krikščionybėje gresia už apostaziją?

Bausmė už apostaziją krikščionybėje yra dvasinė mirtis. Kai žmogus nusigręžia nuo krikščioniškojo tikėjimo, jis yra atskiriamas nuo Dievo malonės ir pasmerkiamas pragarui.

Kas laikoma apostazija?

Apostazė – religinių ar politinių įsitikinimų ar principų atsisakymas arba išsižadėjimas.

Ar tikintysis gali prarasti savo išgelbėjimą?

Krikščionys daug diskutuoja apie tai, ar tikintysis gali prarasti savo išgelbėjimą. Kai kurie krikščionys tiki, kad kartą išgelbėtas žmogus visada yra išgelbėtas. Tai žinoma kaip amžinojo saugumo doktrina. Kiti krikščionys tiki, kad tikintysis gali prarasti savo išgelbėjimą. Tai vadinama sąlyginio saugumo doktrina.

Biblijoje yra keletas eilučių, kurios tarsi nurodo, kad tikintysis gali prarasti savo išgelbėjimą. Pavyzdžiui, Laiške hebrajams rašoma, kad tikintysis gali „atsitraukti“ nuo tikėjimo (Hebrajams 6, 4-6). Pirmajame Jono laiške rašoma, kad tikintysis gali „nusidėti“ ir „būti išmestas“ iš tikinčiųjų bendruomenės (1 Jn 5, 16-17).

Tačiau taip pat yra keletas eilučių, kurios, atrodo, rodo, kad tikintysis negali prarasti savo išgelbėjimo. Pavyzdžiui, Jono knygoje Jėzus sako, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, niekada nepražus, bet turės amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 16). Ir Laiške romiečiams Paulius sako, kad niekas negali atskirti tikinčiojo nuo Dievo meilės (Rom 8, 38-39).

Taigi, ką iš viso to daryti? Sunku tiksliai pasakyti. Tačiau dauguma mokslininkų mano, kad tikintysis negali prarasti savo išgelbėjimo. Tai priklauso nuo daugelio veiksnių, pvz

Kas daro žmogų apostatą?

Apostazė – religinių ar politinių įsitikinimų ar principų atsisakymas arba išsižadėjimas. Asmuo, kuris atlieka apostazę, vadinamas apostatas.

Vieno apostazės apibrėžimo nėra, ir ši sąvoka istorijos bėgyje labai keitėsi. Apskritai tai reiškia tikėjimo atsisakymą, religinių įsitikinimų ar principų išsižadėjimą arba atitrūkimą nuo religinės institucijos. Jis taip pat gali būti apibrėžiamas kaip ištikimybės perėjimas iš vienos religinės grupės į kitą.

Religinės grupės apostaziją dažnai laiko rimtu nusikaltimu, už kurį gresia socialinė ostrakizacija, ekskomunikacija ir net mirties bausmė. Kai kuriais atvejais tai taip pat gali būti laikoma išdavyste.

Parašykite komentarą