Apskaitos sistema

Apskaitos sistema – tai metodų, procesų ir technologijų, naudojamų finansiniams duomenims rinkti, saugoti, klasifikuoti ir teikti ataskaitas, visuma. Jo paskirtis – laiku pateikti tikslią informaciją, kuria vadovybė galėtų naudotis priimdama pagrįstus sprendimus.

Apskaitos sistemą paprastai sudaro sąskaitų planas, didžioji knyga, gautinos sumos, mokėtinos sumos ir kitos finansinės ataskaitos. Joje taip pat gali būti specialios paskirties žurnalų, pavyzdžiui, skirtų atsargoms ar ilgalaikiam turtui. Sistema turėtų būti sukurta taip, kad atitiktų konkrečius verslo poreikius, ir turėtų būti pakankamai lanksti, kad galėtų prisitaikyti prie verslo sąlygų pokyčių.

Kai kurios pagrindinės apskaitos sistemos savybės yra šios:

– Tikslumas: Sistema turi gebėti pateikti tikslią finansinę informaciją.

– Savalaikiškumas: Sistema turi gebėti laiku pateikti informaciją.

– Lankstumas: Sistema turi gebėti prisitaikyti prie verslo sąlygų pokyčių.

– Naudojimo paprastumas: Sistema turėtų būti paprasta naudoti ir suprasti.

Kokios yra 3 apskaitos sistemos?

Trys labiausiai paplitusios apskaitos sistemos: kaupimo, pinigų ir mišrioji.

Kaupimo principu pagrįstoje apskaitos sistemoje sandoriai registruojami tada, kai jie įvyksta, neatsižvelgiant į tai, kada pinigai pereina iš rankų į rankas. Ši sistema leidžia susidaryti tikslesnį įmonės finansinės būklės vaizdą, tačiau ją gali būti sunkiau prižiūrėti.

Pinigų apskaitos sistema registruoja operacijas tik tada, kai pinigai pasikeičia iš rankų į rankas. Šią sistemą paprasčiau prižiūrėti, tačiau ji gali pateikti ne tokį tikslų įmonės finansinės padėties vaizdą.

Mišrioji apskaitos sistema – tai kaupimo ir pinigų apskaitos sistemų derinys. Ši sistema gali pateikti tikslesnį įmonės finansinės būklės vaizdą nei pinigų apskaitos sistema, tačiau ją ne taip sunku prižiūrėti kaip kaupimo apskaitos sistemą.

Kokios yra 4 apskaitos sistemos rūšys?

Keturi apskaitos sistemų tipai:

1. Finansinė apskaita

2. Valdymo apskaita

3. Mokesčių apskaita

4. Auditas

1. Finansinė apskaita – tai finansinių operacijų registravimo, klasifikavimo ir apibendrinimo procesas, kurio metu gaunama informacija, naudinga priimant verslo sprendimus.

2. Valdymo apskaita – tai finansinės informacijos, kurią vadovybė naudoja planuodama, kontroliuodama ir priimdama sprendimus, nustatymo, vertinimo, analizės ir perdavimo procesas.

3. Mokesčių apskaita – tai mokesčių rengimo, pateikimo ir mokėjimo procesas.

4. Auditas – tai procesas, kurio metu tikrinamos organizacijos finansinės ataskaitos ir įrašai, siekiant užtikrinti, kad jie būtų tikslūs ir atitiktų įstatymus bei kitus teisės aktus.

Kodėl apskaitos sistema yra svarbi?

Apskaitos sistema yra svarbi, nes teikia finansinę informaciją, kuri naudojama verslo sprendimams priimti. Sistema naudojama pajamoms ir išlaidoms stebėti ir finansinėms ataskaitoms rengti. Finansinės ataskaitos naudojamos įmonės finansinei būklei įvertinti ir sprendimams dėl išteklių paskirstymo priimti.

Kokios yra apskaitos sistemos rūšys?

Egzistuoja kelios apskaitos sistemų rūšys, tačiau labiausiai paplitusios yra dvejybinė apskaita ir vienkartinė apskaita. Dvigubo įrašo apskaita yra sudėtingesnė ir ją paprastai naudoja įmonės, o viengubo įrašo apskaita yra paprastesnė ir ją dažnai naudoja fiziniai asmenys.

Parašykite komentarą