Apšvieta

Apšvieta – tai XVII a. pabaigos ir XVIII a. pradžios laikotarpis, kai filosofinės ir mokslinės idėjos ėmė keisti Europos žmonių mąstymą apie pasaulį. Apšvieta vadinama „proto amžiumi“ – tai buvo laikotarpis, kai žmonės, priimdami sprendimus, pradėjo vadovautis protu ir logika, o ne tradicijomis ir prietarais.

Svarbiausi Apšvietos epochos mąstytojai buvo filosofai, kurie plėtojo naujas idėjas apie visatos prigimtį ir žmogaus vietą joje. Šie filosofai tikėjo, kad visatą valdo gamtos dėsniai, kuriuos galima suprasti protu ir stebėjimu. Jie taip pat tikėjo, kad žmonės gali pagerinti savo gyvenimą naudodamiesi protu ir priimdami geresnius sprendimus.

Apšvietos mąstytojams įtakos turėjo ir mokslo revoliucija – laikotarpis, kai naujos mokslinės idėjos ir atradimai keitė žmonių mąstymą apie pasaulį. Mokslinė revoliucija prasidėjo XVI a., o iki Apšvietos pradžios mokslininkai padarė daug svarbių atradimų. Šie atradimai metė iššūkį tradicinėms idėjoms apie pasaulį ir parodė, kad pasaulį galima suprasti remiantis protu ir stebėjimu.

Apšvietos epocha buvo didelių permainų metas, turėjęs didelę įtaką šiandieniniam žmonių mąstymui apie pasaulį.

Kas buvo Apšvieta ir kodėl ji įvyko?

Apšvieta – XVIII a. vykęs intelektualinis judėjimas. Buvo pabrėžiamas protas ir individualizmas, o ne tradicijos. Apšvietos mąstytojai tikėjo, kad žmonės gali pagerinti savo gyvenimą naudodamiesi protu ir kad jie gali sukurti geresnę visuomenę naudodamiesi protu problemoms spręsti.

Apšvietos epocha prasidėjo Europoje, tačiau greitai išplito ir kitose pasaulio dalyse, pavyzdžiui, Šiaurės ir Lotynų Amerikoje. Apšvietos epocha turėjo įtakos Amerikos ir Prancūzijos revoliucijos formavimuisi.

Kokios buvo 3 pagrindinės Apšvietos idėjos?

Apšvieta – XVIII a. vykęs filosofinės ir mokslinės pažangos laikotarpis. Pagrindinės Apšvietos idėjos buvo protas, pažanga ir laisvė. Protas – tikėjimas, kad žmonės gali naudotis savo protu ir logika, kad suprastų pasaulį ir spręstų problemas. Pažanga buvo tikėjimas, kad žmonės gali daryti pažangą visuomenėje ir asmeniniame gyvenime. Laisvė buvo įsitikinimas, kad žmonės turi būti laisvi siekti savo laimės ir gyventi taip, kaip jie nori.

Kodėl Apšvieta yra svarbi?

Apšvieta – XVIII a. laikotarpis, kai buvo pabrėžiamas protas, mokslas ir pažanga. Tai lėmė pažangą daugelyje sričių, įskaitant politiką, filosofiją ir technologijas. Apšvietos epocha padarė ilgalaikį poveikį Vakarų mąstymui, o jos idealai tebėra svarbūs ir šiandien.

Kas lėmė Apšvietą?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes Apšvieta buvo sudėtingas ir daugialypis judėjimas. Kai kurie iš pagrindinių veiksnių, prisidėjusių prie jos iškilimo, buvo šie:

-Mokslo revoliucija: Šiuo laikotarpiu smarkiai išaugo mokslo žinios ir supratimas, o tai padėjo sugriauti tradicinius mąstymo būdus ir nutiesti kelią racionalesniems, įrodymais pagrįstiems metodams.

-Reformacija: Protestantiškoji reformacija paskatino gerokai suabejoti tradiciniu religiniu autoritetu ir padėjo sukurti aplinką, kurioje buvo galima lengviau priimti naujas idėjas.

-Prekybos ir prekybos pakilimas: šiuo laikotarpiu labai išsiplėtė prekyba ir komercija, o tai padėjo sukurti kosmopolitiškesnes ir atviresnes gyventojų pažiūras.

-Spausdinimo mašinos augimas: Padidėjęs spausdintos medžiagos prieinamumas reiškė, kad daugiau žmonių galėjo susipažinti su naujomis ir novatoriškomis idėjomis, o tai padėjo paskatinti Apšvietos minties plitimą.

Kokios yra 5 pagrindinės Apšvietos idėjos?

Penkios pagrindinės Apšvietos idėjos:

1. Protas yra geriausia priemonė pasauliui suprasti ir sprendimams priimti.

2. Žmonės geba patys priimti sprendimus ir turėtų būti laisvi tai daryti.

3. Žmonės yra lygūs ir su jais turėtų būti elgiamasi vienodai.

4. Valdžia turėtų būti pagrįsta protu ir tarnauti žmonėms.

5. Pažanga yra įmanoma ir jos reikia siekti.

Parašykite komentarą