Apyvartos santykis

Apyvartumo koeficientas yra įmonės gebėjimo apmokėti savo trumpalaikius įsipareigojimus matas. Rodiklis apskaičiuojamas įmonės trumpalaikį turtą dalijant iš jos trumpalaikių įsipareigojimų. Didelis apyvartumo rodiklis rodo, kad įmonė yra pajėgi sumokėti savo trumpalaikius įsipareigojimus.

Koks yra rutulinio malūno pajėgumas?

Rutulinio malūno našumą lemia tam tikro dydžio ir tipo malimo rutuliukų, naudojamų medžiagai smulkinti ir malti, skaičius. Kuo daugiau tam tikro dydžio ir tipo malimo rutuliukų naudojama, tuo didesnis rutulinio malūno našumas.

Kaip apskaičiuoti rutulinio malūno tūrį?

Pirmiausia reikia apskaičiuoti rutulinio malūno tūrį. Tam reikia žinoti rutulinio malūno vidinį skersmenį ir rutulinio malūno vidinį ilgį. Šiuos du matavimus paprastai galima sužinoti iš rutulinio malūno gamintojo.

Turėdami šiuos du matavimus, galite apskaičiuoti rutulinio malūno tūrį pagal šią formulę:

Tūris = 4/3 * π * (skersmuo/2)^3

kur π yra konstanta 3.14159.

Pavyzdžiui, jei rutulinio malūno vidinis skersmuo yra 3 pėdos, o vidinis ilgis – 4 pėdos, tuomet rutulinio malūno tūris bus:

Tūris = 4/3 * 3.14159 * (3/2)^3

Tūris = 4/3 * 3.14159 * 1.5^3

Tūris = 4/3 * 3.14159 * 3.375

Apimtis = 14.137 kubinės pėdos

Kas yra cirkuliacijos apkrova rutuliniame malūne?

Cirkuliacinė apkrova apibrėžiama kaip malūno pavaros galios santykis su visų tuo greičiu veikiančių malūnų suvartojamos galios suma.

Pavyzdžiui, malūno, dirbančio 70 % kritinio greičio, cirkuliacijos apkrova bus 1.0. (70 % kritinio greičio – tai sukimosi greitis, kuriam esant išcentrinė jėga yra lygi sunkio jėgai).

Malūno, veikiančio 100 % kritinio greičio, cirkuliacinė apkrova bus 2.0. (100 % kritinio greičio yra sukimosi greitis, kuriam esant išcentrinė jėga yra du kartus didesnė už gravitacijos jėgą).

Cirkuliacinė apkrova naudojama apskaičiuojant, kiek galios reikia malūnui veikti. Cirkuliacinė apkrova taip pat naudojama optimaliam malūno darbiniam greičiui nustatyti.

Optimalus darbinis greitis – tai greitis, kuriam esant malūno galios suvartojimas yra lygus visų tuo greičiu veikiančių malūnų galios suvartojimo sumai.

Cirkuliacinę apkrovą galima sumažinti malūnui dirbant mažesniu greičiu. Tačiau dėl to bus suvartojama mažiau malūno energijos ir tai gali būti ne pats efektyviausias energijos naudojimas.

Kas yra rutulinio malūno redukcijos koeficientas?

Rutulinio malūno redukcijos koeficientas – tai pradinio medžiagos dalelių dydžio ir galutinio medžiagos dalelių dydžio santykis. Jis paprastai naudojamas matuojant medžiagos dydžio mažinimą rutuliniame malūne. Rutulinio malūno redukcijos koeficientas paprastai išreiškiamas procentais, bet gali būti išreikštas ir santykiu.

Parašykite komentarą