Archangel

Archangelas yra labai išsivysčiusi meilės ir šviesos būtybė, kuri tarnauja kaip Dieviškasis pasiuntinys. Jie yra angelai sargai ir žmonijos globėjai, dažnai dirbantys užkulisiuose ir padedantys mums gydytis, augti ir vystytis. Archangelai taip pat yra galingi gydytojai ir gali padėti mums išlaisvinti senus elgesio ir mąstymo modelius, kurie mums nebetinka.

Kuris iš jų yra galingiausias angelas?

Galingiausias angelas yra arkangelas Mykolas. Jis yra visų angelų vadovas ir yra atsakingas už Dievo tautos apsaugą. Jis taip pat yra policijos pareigūnų, ugniagesių ir kareivių globėjas.

Ar Maiklo Liuciferio brolis?

Ne, Mykolas nėra Liuciferio brolis. Nors jos abi yra angeliukai, jų kilmė skiriasi. Liuciferį Dievas sukūrė kaip vieną iš aukščiausio rango angelų, o Mykolas buvo sukurtas kaip angelas sargas.

Kuo žinomas arkangelas Mykolas?

Arkangelas Mykolas žinomas dėl savo drąsos ir stiprybės. Jis taip pat žinomas dėl savo gebėjimo saugoti ir ginti tuos, kurie yra silpnesni už jį patį. Jis taip pat žinomas dėl savo išminties ir žinių.

Ką reiškia archangelas?

Žodis „archangelas“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „archangelos“, kuris reiškia „vyriausiasis angelas“.“ Archangelas yra kilęs iš žodžių „archos“, reiškiančio „viršininkas“, ir „angelos“, reiškiančio „pasiuntinys“.“ Taigi arkangelas yra vyriausiasis angelas arba pagrindinis Dievo pasiuntinys.

Biblijoje minimi keturi archangelai: Mykolas, Gabrielius, Rafaelis ir Urielis. Mykolas ir Gabrielius yra vieninteliai iš jų, kurie konkrečiai įvardyti Biblijoje.

Danielio knygoje Mykolas minimas kaip angelas, kuris kovoja su drakonu (Danieliaus 10, 13). Apreiškimo knygoje jis apibūdinamas kaip Dievo kariuomenės vadas (Apreiškimo 12, 7).

Gabrielius minimas Danieliaus knygoje kaip angelas, kuris aiškino Danieliaus regėjimus (Danieliaus 8, 16). Jis taip pat minimas Luko knygoje kaip angelas, pasirodęs Marijai, kad praneštų apie Jėzaus gimimą (Lk 1, 26).

Rafaelis minimas Tobito knygoje kaip angelas, kuris išgydė Tobito aklumą ir išgelbėjo Tobiją nuo demono Asmodėjaus (Tobito 3, 17).

Biblijoje Urielio vardas neminimas, tačiau jis įtrauktas į kai kuriuos arkangelų sąrašus.

Parašykite komentarą