Archontas

Archontas yra valdovas, dažnai autokratas, turintis absoliučią valdžią savo pavaldiniams. Jie dažnai laikomi tironiškais ir despotiškais, jų valdymui dažnai būdingi neramumai, smurtas ir kraujo praliejimas.

Kas yra 9 archontai?

9 archonai – devyni aukščiausio rango angelai danguje. Jie atsakingi už visatos ir visko, kas joje egzistuoja, sukūrimą ir palaikymą. Jie taip pat atsakingi už visų būtybių – tiek žmonių, tiek nežmonių – saugumą ir gerovę.

Kas yra 5 archontai?

5 archontai – 5 būtybės, valdančios 5 kosmoso egzistencijos lygmenis. Tai būtybės, kurios valdo visų kosmoso būtybių likimą ir lemia istorijos eigą. Tai būtybės, sukūrusios visatą ir palaikančios jos pusiausvyrą. Jie yra būtybės, saugančios visatą nuo chaoso ir destrukcijos jėgų.

Kas yra 7 pirminiai archontai?

Septyni archonai – galingiausios ir įtakingiausios būtybės daugeriopoje visatoje. Jie yra septynių egzistencijos lygmenų valdovai ir valdo visų mirtingųjų likimus.

Archonai yra šie:

1. Pirmasis archontas: Ugnies plokštumos valdovas ir visų elementų valdovas.

2. Antrasis archontas: Vandens plokštumos valdovas ir visų emocijų valdovas.

3. Trečiasis archontas: Žemės plokštumos valdovas ir visos fizinės materijos valdovas.

4. Ketvirtasis archontas: Oro plokštumos valdovas ir visų minčių valdovas.

5. Penktasis archontas: Šviesos plokštumos valdovas ir viso gėrio šeimininkas.

6. Šeštasis archontas: Tamsos plokštumos valdovas ir viso blogio valdovas.

7. Septintasis archontas: Mirties plokštumos valdovas ir viso gyvenimo ir mirties valdovas.

Kaip pasirenkami archontai?

Archontus renka miesto-valstybės gyventojai. Jie išrenkami per rinkimus, kuriuose balsuoja visi rinkimų teisę turintys piliečiai. Arkonai yra vyriausieji miesto-valstybės vadovai ir yra atsakingi už kasdienę jos veiklą.

Parašykite komentarą