Aristotelizmas

Aristotelizmas – filosofijos tradicija, kurios pagrindiniu įkvėpimo šaltiniu tapo senovės graikų filosofo Aristotelio darbai. Ši tradicija paprastai apima tvirtą įsipareigojimą empiriniams stebėjimams ir eksperimentams, taip pat proto ir argumentacijos naudojimą siekiant padaryti išvadas iš šių stebėjimų. Jis taip pat paprastai tikėjo visuotinių gėrio ir blogio standartų svarba ir būtinybe naudotis žmogaus protu šiems standartams atrasti ir palaikyti.

Kokia yra Platono formų teorija?

Platono formos teorija teigia, kad egzistuoja abstrakčių objektų sritis, kuri egzistuoja už fizinio pasaulio ribų. Šie abstraktūs objektai, arba Formos, yra vieninteliai dalykai, kuriuos galima tikrai pažinti. Viskas fiziniame pasaulyje yra netobula formos kopija. Pavyzdžiui, yra kėdės forma, o visos fizinės kėdės yra netobulos šios formos kopijos.

Platonas manė, kad formos yra vieninteliai dalykai, kuriuos galima tiksliai pažinti, nes jos nepavaldžios fiziniame pasaulyje vykstantiems pokyčiams. Jis manė, kad fizinis pasaulis yra iliuzija ir kad vienintelis būdas įgyti tikrąjį žinojimą yra užmegzti ryšį su Formomis.

Kas yra filosofas platonistas?

Platonas buvo graikų filosofas, laikomas vienu įtakingiausių Vakarų filosofijos mąstytojų. Platono filosofija grindžiama Formų, kurios yra abstrakčios, amžinos ir tobulos visko, kas egzistuoja fiziniame pasaulyje, versijos, idėja. Platonas manė, kad pažinimas yra formų suvokimas, o fizinis pasaulis yra netobula formų kopija.

Platonizmas – tai Platono sukurta filosofija, turėjusi didelę įtaką Vakarų mąstymui. Platonizmas turėjo didelę įtaką matematikos ir filosofijos raidai, taip pat turėjo įtakos religijai ir literatūrai.

Kokie yra trys Aristotelio principai?

Trys Aristotelio principai:

1. Prieštaravimo principas, teigiantis, kad du vienas kitam prieštaraujantys teiginiai negali būti teisingi abu tuo pačiu metu;

2. neprieštaravimo principas, kuris teigia, kad du vienas kitam prieštaraujantys teiginiai negali būti klaidingi abu tuo pačiu metu;

3. Neįtraukto vidurio principas, teigiantis, kad tarp bet kurių dviejų prieštaringų terminų turi būti vidurinis terminas.

Ką reiškia antiaristotelinis?

Terminas „antiaristotelininkas“ vartojamas įvairiai, tačiau paprastai juo vadinamas asmuo, kuris nesutinka su Aristotelio filosofija arba apskritai atmeta Aristotelio idėjas. Egzistuoja daugybė skirtingų mąstymo krypčių, kurios gali būti laikomos antiaristoteliškomis, įskaitant stoikus, epikūrininkus ir cinikus.

Parašykite komentarą