Asimiliacija

Asimiliacija – tai procesas, kurio metu asmuo ar žmonių grupė perima kitos grupės kultūrą. Taip gali atsitikti, kai asmuo ar grupė persikelia į naują šalį ar regioną, arba kai asmuo ar grupė susiduria su nauja kultūra per keliones, žiniasklaidą ar kitais būdais.

Yra du pagrindiniai asimiliacijos tipai: horizontalioji ir vertikalioji. Horizontalioji asimiliacija – tai kai asmuo ar grupė perima kitos grupės kultūrą tame pačiame visuomenės lygmenyje. Vertikalioji asimiliacija – kai asmuo ar grupė perima kitos, socialinėje hierarchijoje aukščiau esančios grupės kultūrą.

Asimiliacija gali lemti susijusio asmens ar grupės kultūrinio tapatumo praradimą. Tai taip pat gali sukelti konfliktą ir įtampą tarp skirtingų susijusių grupių.

Koks yra asimiliacijos pavyzdys?

Asimiliacija – tai procesas, kurio metu garsas tampa panašesnis į garsą, esantį prieš jį arba po jo žodyje. Pavyzdžiui, garsas „t“ žodyje „stop“ paprastai asimiliuojamas su prieš jį esančiu garsu „p“, todėl žodis tariamas „spop“ arba „stob“.

Ką reiškia kultūrinė asimiliacija?

Kultūrinė asimiliacija – tai procesas, kurio metu asmuo ar žmonių grupė perima kitos kultūros papročius ir įsitikinimus. Dažniausiai tai įvyksta, kai asmuo ar grupė persikelia į naują šalį ir pradeda perimti daugumos kultūros papročius.

Kas yra kultūrinė asimiliacija pavyzdys?

Kultūrinė asimiliacija – tai procesas, kurio metu mažumos grupė ar kultūra tampa panaši į dominuojančią grupę ar kultūrą.

Vienas iš kultūrinės asimiliacijos pavyzdžių yra tai, kad daugelis imigrantų, atvykusių į Jungtines Amerikos Valstijas, perima šalies papročius ir gyvenimo būdą. Laikui bėgant jie gali išmokti anglų kalbos ir perimti amerikietiškas vertybes ir tradicijas.

Kokie yra 4 asimiliacijos tipai?

1. Visiška asimiliacija: Kai tikslinio žodžio skambesys visiškai pasikeičia, kad atitiktų aplinkinių žodžių skambesį. Pavyzdžiui, žodis „patiekalas“ gali būti visiškai asimiliuotas į žodį „žuvis“, kai jis greitai pasakomas sakinyje.

2. Nebaigta asimiliacija: Kai tikslinio žodžio skambesys iš dalies pakinta, kad atitiktų aplinkinių žodžių skambesį. Pavyzdžiui, žodis „patiekalas“ gali būti iš dalies asimiliuojamas į „žuvis“, kai sakinyje sakomas greitai, todėl žodis skamba kaip „žuvis“.

3. Asimiliacija pagal padėtį: Kai tikslinio žodžio skambesys keičiasi priklausomai nuo jo padėties sakinyje. Pavyzdžiui, žodis „patiekalas“ gali būti tariamas kitaip, kai jis yra pirmas sakinio žodis, nei kai jis yra paskutinis žodis.

4. Koartikuliacinė asimiliacija: Kai tikslinio žodžio skambesį veikia aplinkinių žodžių garsai. Pavyzdžiui, žodis „patiekalas“ gali būti tariamas kitaip, kai jis tariamas aukštai, nei kai jis tariamas žemai.

Parašykite komentarą