Asmenybė

Asmenybė – tai santykinai pastovių bruožų ir unikalių savybių modelis, suteikiantis žmogaus gyvenimui kryptį ir prasmę. Tai bendra žmogaus mąstymo, jausmų ir elgesio kokybė.

Asmenybės bruožai – tai santykinai stabilios savybės, apibūdinančios, kaip žmogus paprastai mąsto, jaučiasi ir elgiasi. Asmenybės bruožų pavyzdžiai: drovumas arba atvirumas, nekantrumas arba kantrybė, organizuotumas arba neorganizuotumas, kritiškumas arba atlaidumas.

Dažnai manoma, kad asmenybė susideda iš skirtingų dalių arba aspektų, kurių kiekvienas atspindi skirtingą visumos aspektą. Pavyzdžiui, asmenybei apibūdinti dažnai naudojami „Didžiojo penketo“ asmenybės bruožai:

– Atvirumas patirčiai: Šis aspektas rodo asmens norą išbandyti naujus dalykus, būti smalsiam ir išradingam.

– Sąmoningumas: Šis aspektas reiškia asmens savidisciplinos, organizuotumo ir orientacijos į pasiekimus lygį.

– Ekstraversija: Šis aspektas reiškia asmens visuomeniškumo, energingumo ir asertyvumo lygį.

– Agreeableness (sutariamumas): Šis aspektas susijęs su asmens draugiškumo, bendradarbiavimo ir empatijos lygiu.

– Neurotiškumas: Šis aspektas susijęs su asmens nerimo, depresijos ir pažeidžiamumo lygiu.

Nors Didysis penketukas asmenybės bruožų yra plačiai naudojamas būdas apibūdinti asmenybę, svarbu nepamiršti, kad yra

Kokie yra asmenybių pavyzdžiai?

Asmenybė gali reikšti psichologines asmens savybes, taip pat minčių, jausmų ir elgesio modelius, kurie sudaro unikalų individualų žmogaus charakterį.

Asmenybės psichologija yra mokslinis asmenybės tyrimas. Asmenybės teorijos skiriasi savo požiūriu, tačiau visos jos bando apibūdinti individualius elgesio skirtumus.

Terminas „asmenybė“ dažnai vartojamas kalbant apie žmogaus savybių visumą, įskaitant jo fizinę išvaizdą, elgesį, mintis ir emocijas.

Tačiau asmenybės psichologija pirmiausia nagrinėja psichologinius veiksnius, kurie daro įtaką žmogaus elgesiui.

Egzistuoja daugybė skirtingų asmenybės teorijų, tačiau dauguma jų turi bendras prielaidas:

1. Asmenybę sudaro aiškių bruožų rinkinys.

2. Savybės yra santykinai stabilios laikui bėgant.

3. Savybėms įtakos turi ir prigimtis, ir auklėjimas.

4. Pagal bruožus galima nuspėti asmens elgesį.

Įtakingiausia asmenybės teorija yra penkių veiksnių modelis, pagal kurį asmenybę sudaro penkios pagrindinės dimensijos:

1. Ekstraversija: Šis matmuo nurodo asmens energijos, asertyvumo ir visuomeniškumo lygį.

2. Pritariamumas: Šis matmuo nurodo asmens draugiškumo, bendradarbiavimo lygį

Kurios yra 16 asmenybių?

16 asmenybių:

1. Lyderis

2. Inovatorius

3. Analizuotojas

4. Mąstytojas

5. Vykdytojas

6. Pasiekėjas

7. svajotojas

8. Persistentas

9. Skatintojas

10. Planuotojas

11. Organizatorius

12. Skeptikas

13. Klausiantysis

14. Individualistas

15. Iššūkis

16. Davėjas

Kas yra žmogaus asmenybė?

Asmenybė – tai minčių, emocijų ir elgesio derinys, dėl kurio žmogus yra unikalus. Jai įtakos turi ir prigimtis (įgimti bruožai), ir auklėjimas (aplinkos veiksniai). Manoma, kad asmenybė laikui bėgant yra gana stabili, nors ją gali paveikti svarbūs gyvenimo įvykiai.

Egzistuoja daugybė skirtingų asmenybės teorijų, tačiau dauguma sutinka, kad yra tam tikri pagrindiniai bruožai, kurie sudaro žmogaus asmenybę. Šiuos bruožus galima suskirstyti į įvairias kategorijas, pavyzdžiui, „didįjį penketuką“ asmenybės bruožų:

– Atvirumas patirčiai: Tai reiškia, kiek žmogus yra atviras naujoms idėjoms ir patirčiai. Žmonės, kuriems būdingas aukštas šio bruožo lygis, yra smalsūs ir išradingi, o tie, kuriems šis bruožas yra žemas, yra linkę būti uždaresni.

– Sąžiningumas: Tai reiškia asmens savidisciplinos lygį ir gebėjimą laikytis taisyklių. Žmonės, kuriems būdingas didelis sąžiningumas, paprastai yra organizuoti ir patikimi, o tie, kuriems šis bruožas yra žemas, paprastai yra spontaniškesni ir nerūpestingesni.

– Ekstraversija: Tai reiškia asmens socialinės sąveikos ir energijos lygį. Žmonės, kuriems būdinga didelė ekstraversija, paprastai yra bendraujantys ir mėgsta būti su kitais žmonėmis, o tie, kuriems šis bruožas būdingas menkai, yra labiau intravertiški ir mieliau būna vieni.

– Pritariamumas (angl. Agreeableness): Tai reiškia asmens bendradarbiavimo ir geranoriškumo lygį. Žmonės, kuriems būdingas aukštas suderinamumo lygis, paprastai yra malonūs ir su jais lengva sutarti, o

Parašykite komentarą