Asociacionizmas

Asociacionizmas yra psichinės veiklos teorija, kuri teigia, kad psichinė veikla yra idėjų asociacijų rezultatas. Šioje teorijoje pabrėžiamas psichinių asociacijų vaidmuo protinėje veikloje ir sumenkinamas kitų veiksnių, pavyzdžiui, emocijų ir fiziologinių būsenų, vaidmuo. Asociacionizmą XVII a. pirmasis pasiūlė anglų filosofas Johnas Locke’as ir jis turėjo įtakos vėlesnių psichinės veiklos teorijų kūrimui.

Kaip susiję asociacionizmas ir biheviorizmas?

Asociacionizmas – tai teorija, teigianti, kad visa psichinė veikla yra stimulų ir reakcijų asociacijų rezultatas. Biheviorizmas – tai teorija, teigianti, kad visas elgesys yra sąlygojimo rezultatas. Abiejose teorijose nagrinėjamas stimulo ir atsako ryšys, tačiau jos skiriasi savo dėmesio centru. Asociacionizmas susijęs su psichine veikla, o biheviorizmas – su elgesiu.

Kas yra asociacionizmas paprastais žodžiais?

Asociacionizmas – tai įsitikinimas, kad psichikos būsenas sukelia stimulų ir reakcijų asociacijos. Tai reiškia, kad kai ką nors pamatome ar išgirstame, automatiškai susiejame tai su tam tikra reakcija (pvz.g. pamatę katę galime pagalvoti apie pelę). Šių asociacijų galima išmokti taikant klasikinį sąlygojimą (pvz.g. Pavlovo šunys) arba per operantinį sąlygojimą (pvz.g. Skinnerio žiurkės).

Kokie yra trys asociacijų dėsniai?

1. Panašumo dėsnis: Šis principas teigia, kad žmonės labiau linkę sieti dalykus, kurie yra panašūs vienas į kitą. Pavyzdžiui, žmonės labiau linkę žodį „katė“ sieti su žodžiu „katė“ nei su žodžiu „šuo“.

2. gretimumo dėsnis: Pagal jį žmonės dažniau sieja dalykus, kurie yra arti vienas kito laike ar erdvėje. Pavyzdžiui, žmonės labiau linkę žodį „katė“ sieti su katės miauksėjimo garsu nei su šuns lojimo garsu.

3. Dažnumo dėsnis: Jis teigia, kad žmonės dažniau sieja dalykus, kurie dažniau pasitaiko kartu. Pavyzdžiui, žmonės labiau linkę žodį „katė“ sieti su žodžiu „pienas“ nei su žodžiu „duona“, nes katės paprastai dažniau geria pieną nei valgo duoną.

Kas yra asociatyvumas psichologijoje, pvz?

Asociacionizmas yra psichologinė teorija, kuri teigia, kad psichiniai procesai ir elgesys yra skirtingų stimulų asociacijų rezultatas. Pavyzdžiui, jei žmogus, suvalgęs tam tikro maisto, patiria malonų pojūtį, jis gali susieti tą maistą su malonumu ir ateityje bus labiau linkęs vėl jį valgyti. Panašiai, jei žmogus, pamatęs tam tikrą asmenį, patiria neigiamą emociją, jis gali susieti tą asmenį su neigiamomis emocijomis ir būti mažiau linkęs su juo bendrauti ateityje. Asociacionizmas yra pagrindinis mokymosi ir atminties principas, turėjęs įtakos kuriant daugybę įvairių psichologinių teorijų.

Parašykite komentarą