Asociatyvioji savybė

Asociatyvioji savybė yra matematinė taisyklė, teigianti, kad operacijos eiliškumas neturi įtakos rezultatui, kai sudedami arba dauginami trys ar daugiau skaičių. Sumuojant tai reiškia, kad sudedamų skaičių eiliškumas neturi reikšmės, jei jie sudedami grupėmis po du. Taigi, pavyzdžiui, (2+3)+4=2+(3+4). Ta pati taisyklė taikoma ir daugybai, todėl (2×3)×4=2×(3×4).

Kas yra asociatyvioji ir komutatyvioji savybė?

Asociatyvinė savybė: Asociatyvinė savybė yra kai kurių dvejetainių operacijų savybė, teigianti, kad operandų eiliškumas neturi įtakos operacijos rezultatui. Tai reiškia, kad dvejetainei operacijai * galioja tokia lygtis:

a * (b * c) = (a * b) * c

Komutatyvinė savybė: Komutacinė savybė – tai kai kurių dvimačių operacijų savybė, kuri teigia, kad operandų eiliškumas neturi įtakos operacijos rezultatui. Tai reiškia, kad dvejetainei operacijai * galioja tokia lygtis:

a * b = b * a

Yra asociacinio dėsnio pavyzdys?

Asociatyviosios dėsningybės pavyzdys būtų, jei turite skaičių grupę ir juos sudedate. Asociatyvinis dėsnis teigia, kad nesvarbu, kokia tvarka sudėsite skaičius, ir visada gausite tą patį atsakymą.

Kaip sužinoti, ar savybė yra asociacinė?

Asociatyvumo savybė apibrėžiama dvejetainiams veiksmams, todėl nagrinėsime dvejetainę operaciją * aibėje S. Sakome, kad * yra asociatyvus, jei visiems a, b ir c iš S galioja lygtis (a * b) * c = a * (b * c).

Todėl, norint nustatyti, ar tam tikra dvejetainė operacija yra asociatyvi, reikia patikrinti, ar lygtis galioja visoms įmanomoms a, b ir c reikšmėms S. Jei taip, vadinasi, operacija yra asociatyvi; jei ne, vadinasi, operacija nėra asociatyvi.

Kas yra asociatyvioji savybė matematikoje?

Asociatyvinė savybė yra tam tikrų dvejetainių operacijų savybė. Jis teigia, kad operacijos atlikimo tvarka neturi įtakos rezultatui. Pavyzdžiui, jei sudedate tris skaičius, nesvarbu, kuriuos du iš jų sudėsite pirmiausia. Rezultatas bus toks pat.

Parašykite komentarą