Assiduous

Apibrėžimas assiduous pasižymi darbštumu, atkaklumu ir nuolatiniu taikymu. Dažnai vartojamas apibūdinti žmogų, kuris yra darbštus ir atsidavęs savo amatui. Užsispyrę darbuotojai dėl savo atsidavimo ir atkaklumo paprastai labai sėkmingai dirba savo srityje.

Koks yra žodžio assiduous sinonimas?

Žodis „ištvermingas“ kilęs iš lotyniško žodžio „assiduus“, kuris reiškia „pastovus, ištvermingas arba uolus“. Dažnai vartojamas apibūdinti žmogų, kuris yra darbštus ir atkakliai stengiasi. Žodžio „atkaklus“ sinonimas būtų „uolus“.

Kuo skiriasi žodžiai assiduous ir uolus?

Tarp šių dviejų žodžių yra nedidelis skirtumas. Uolus gali būti apibrėžiamas kaip

„pastovus ar nuolatinis; atsidavęs: atkaklus darbuotojas.“ Taigi, atkaklumas reiškia

nuolatinį pastangų lygį, be pertraukų. Kruopštumą galima apibrėžti kaip „pasižymintį

kruopštus, atkaklus darbas ar pastangos.“ Taigi, uolus reiškia sunkiai dirbantis, bet nebūtinai

nuolat.

Ar uolus yra geras žodis?

Taip, uolus – geras žodis. Šis žodis reiškia uolų ir darbštų žmogų, todėl dažnai vartojamas apibūdinti žmogų, kuris yra labai atsidavęs savo darbui.

Kas yra priešingybė žodžiui assiduous?

Priešingas žodžiui assiduous – apatiškas.

Parašykite komentarą